Písal sa rok 1992: Slováci prijali ústavu a krok za krokom smerovali k obnoveniu štátnosti

„Ústava každého štátu si zasluhuje úctu, veď je jedným zo spôsobov vyjadrenia jeho národnej identity. Napríklad v Spojených štátoch severoamerických je Deň ústavy najväčším štátnym sviatkom. Jej preambulu sa učia naspamäť žiaci základných škôl. K vlastenectvu vedú občanov USA odmalička a okrem štátnej hymny musia ovládať prísľub vernosti, ktorý zaznieva pri všetkých oficiálnych príležitostiach.“ Tieto slová vyslovil novinár a publicista Oto Balogh. Jeho slová presne vystihujú veľkosť, silu a odhodlanie štátov a národov chrániť si odkaz predkov a hrdo sa k nemu hlásiť.

Po prijatí Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17.7.1992) bolo prijatie Ústavy SR (1.9.1992) ďalším z dôležitých dejinných krokov na ceste k obnoveniu slovenskej štátnosti.

Zdroj fotky: Internet

Ak by naši volení zástupcovia v roku 1992 vajatali, ak by nenabrali odvahu k činom, ak by ich osobný záujem a prospech prevážil nad záujmami celku a v otázkach štátoprávneho usporiadania by zostali stáť na polceste, neobnovila by sa 1. januára 1993 slovenská štátnosť.

Vytvoriť štát, obnoviť zvrchovanosť národa nad svojím územím sa dá iba v časoch veľkých geopolitických zmien a tie sa odohrávali začiatkom 90. rokov 20. storočia.  Ak by sme dnes nemali druhú Slovenskú republiku, tak všetky snahy o obnovenie našej štátnosti, v dnešnej dobe, by boli považované za separatizmus, extrémizmus, radikalizmus. A tak by sa k nim aj pristupovalo zo strany príslušných orgánov.

———————–

Prečítajte si tiež: Písal sa rok 1992: Tí, ktorí hlasovali proti prijatiu Ústavy SR

———————–

Vážme si našu štátnosť, vážme si ľudí, ktorí sa nebáli a prevzali na seba dejinnú zodpovednosť a v rozhodujúcich chvíľach sa postavili do čela procesu obnovenia slovenskej štátnosti, vážme si symboly nášho štátu. Dokážme sebe, ale aj celému svetu, že sme silný a odhodlaný národ, pretože iba so silným a odhodlaným národom budú iné národy diskutovať ako s rovnocenným.

Ak sa dnes hrdo hlásime k Deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky a Ústave SR, hrdo sa tým hlásime aj k odkazu kniežaťa Pribinu, Rastislava, kráľa Svätopluka, Bernoláka, Štúra, Štefánika, Hlinku, Tisa. Boli to významní Slováci, ktorí sa navždy zapísali zlatými písmenami do našich dejín a z dejín ich nevygumujú ani súčasní facebookoví „aktivisti“, ktorí v živote nič nedokázali a svoj život iba prežijú ako ďalšie milióny bezmenných, ktoré vždy uprednostnia svoje egoistické záujmy nad záujmami celku a svoju vnútornú malosť a závisť si budú kompenzovať v nič neriešiacich komentároch a statusoch na internete.

My sme si vybrali inú cestu, vybrali sme si cestu tých, ktorí sa vo svojom živote riadili aj myšlienkou Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“ To je cesta úspechu, to je cesta budúcnosti.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

—————————–

Prečítajte si tiež: Slováci urobili ďalší krok k obnoveniu slovenskej štátnosti

—————————-

Zdroj obrázku: SHO

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds