Tri roky poctivej práce

Mesiac január má v živote projektu Staráme sa osobitné miesto. Sú za nami presne 3 roky poctivej práce, je čas na bilancovanie a stanovenie si nových cieľov a priorít.

Uplynulý rok bolo naším cieľom stabilizovať projekt vo všetkých štyroch slovenských mestách a šiestich rodinách ktorým pomáhame.

Stabilizovať v našom ponímaní znamená zabezpečiť ľudský a finančný potenciál, aby sme dokázali pomáhať rodinám pravidelne každý mesiac a rozvíjať takisto druhú stránku projektu, ktorou je snažiť sa poskytnúť deťom aj rôzne možnosti aktívneho využitia voľného času, napr. návštevy historických pamiatok, Medzinárodný deň detí, turistické vychádzky a pod. Deti tak mali možnosť vidieť napr. Levický hrad, Tekovské múzeum, kamenné obydlia v Brhlovciach, Topoľčiansky hrad, jaskyňu Opálená skala, Hrušovský hrad, Súľovský hrad a mnoho iných miest. Pre deti sme takisto zorganizovali MDD, opekačky a samozrejme, že ich navštívil v decembri aj sv. Mikuláš.

Rodiny sme zapojili do iniciatívy Darujme sladké Vianoce 2013, v rámci ktorej im slovenské rodiny zaslali okrem koláčov aj množstvo darčekov. To všetko by sme samozrejme nezvládli bez pomoci vás, našich priateľov, ktorí nám aktívne pomáhate, či už po materiálnej alebo finančnej stránke. Dnes vás už počítame na desiatky, ale verím, že čoskoro to budú stovky ľudí odhodlaných pomáhať iným bez nároku na odmenu. Pretože o tom je náš projekt. Pomáhame, no nečakáme za to odmenu. Pomáhať slovenským rodinám si kladieme za našu morálnu povinnosť. Kde zlyháva systém, tam nastupujeme my!

Chcem sa vám na tomto mieste ešte raz úprimne poďakovať a vyjadriť presvedčenie, že naša úspešná spolupráca bude pokračovať aj v tomto roku.

Budeme sa snažiť a pracovať na tom, aby sme projekt rozšírili do ďalších slovenských miest a obcí. Budeme oslovovať viac firiem, obchodov, ľudí, aby sme vytvorili funkčnú sieť, ktorá bude vedieť promptne reagovať na potreby rodín v núdzi.

O všetkom vás budeme pravidelne informovať aj na Facebooku. Ukážme spolu, že ľudskosť ešte stále nevymrela. Spojme sa pre dobrú vec!

Autor: Pavol Soóš

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds