VIDEO. Memorandum národa slovenského sa stalo stimulom v boji za naše národné práva a slobodu

V dňoch 6. – 7. júna 1861 bol v Martine prijatý programový dokument týkajúci sa slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek s názvom Memorandum národa slovenského.

Jeho autorom bol Štefan Marko Daxner, rodák z Gemersko-malohontskej župy.

Štyri najzávažnejšie body Memoranda hovorili o uznaní Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska, o vytvorení Slovenského okolia, teda územia, ktoré by spravovali Slováci, o tom, aby sa na v úradoch, na súdoch a v školách ako úradný jazyk mohla používať aj slovenčina, a o založení Matice slovenskej.

Najvýznamnejší predstaviteľ slovenského hnutia v tej dobe, banskobystrický biskup Štefan Moyzes, viedol v decembri 1861 deputáciu do Viedne a panovníkovi predostrel dôkladnejšie rozpracované slovenské požiadavky nastolené memorandom vrátane návrhu ústavy pre Slovenské okolie. František Jozef členov deputácie ubezpečil o svojej náklonnosti voči vernému a lojálnemu slovenskému národu, ale nevykonal takmer nič.

Aj napriek nekonaniu panovníka vo Viedni, ale aj napriek tomu, že Uhorský snem napokon Memorandum národa slovenského zamietol, dokument sa stal stimulom v ďalšom boji slovenského národa za naše práva a slobody. ĎAKUJEME!

Text v článku je spracovaný aj z knihy Slovenské dejiny pre každého, autorom ktorej je významný slovenský historik Ivan Mrva.

————————-

Prečítajte si tiež: FOTO: Ľudia z rádia Slobodný Vysielač pre ľudí dobrej vôle zabezpečili… Aj za účasti zástupcov SHO

————————-

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľmi nášho dvojmesačníka vyplňte formulár TU a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds