Deň zahraničných Slovákov: Držme sa našich hlbokých a mohutných koreňov slovenských

Dámy a páni. Okrem toho, že 5. júla oslavujeme štátny sviatok Slovenskej republiky – Sviatok svätého Cyrila a Metoda, oslavujeme aj pamätný deň Slovenskej republiky – Deň zahraničných Slovákov.

Slovenské Hnutie Obrody našim bratom a sestrám v zahraničí odkazuje, že hoci nás od seba delia hranice, stovky, až tisícky kilometrov a každý z nás je súčasťou rozličných kultúr spoločností, v ktorých žije, vedzte, že sme súčasťou jedného a nedeliteľného nádherného národa slovenského.

Národa s krásnou krajinou, bohatou históriou písanou najmä ľudom pospolitým, prenádherným jazykom, ktorý spája všetky slovanské, šikovnými a dobrosrdečnými ľuďmi, nenapodobiteľným ľudovým umením, tradíciami a kultúrou.

Nie, nezveličujeme. Ešte stále sme naozaj taký národ, aj keď to možno niekedy vyzerá inak. To je však hanebná práca zlých síl, ktoré sa márne snažia zničiť v nás to dobré a neustále v nás vzbudzovať a upevňovať pocit malosti a poddajnosti a vyvolávať falošný pocit viny za všetko, na čo si len zmyslia.

Vedzte však, Slováci domáci i zahraniční, že ak týmto zlým silám odoláme i v budúcnosti, náš národ bude prekvitať. Tak doma, ako i v cudzine. Stačí sa len držať našich slovenských koreňov, zveľaďovať odkaz našich predkov a vychovávať naše dietky slovenské v láske k nám samým a rešpekte k tým, ktorí rešpektujú nás.

Slovenské Hnutie Obrody považuje Slovákov žijúcich v zahraničí za pevnú súčasť slovenského národa, avšak rešpektujeme skutočnosť, že ide o občanov konkrétnych štátov, s ktorými v budúcnosti plánujeme a budeme viesť dialógy a robiť všetko pre to, aby sa v nich naši bratia nestratili, ale naopak, aby aj reálne cítili, že ich vlasť na nich nielenže myslí, ale im i pomáha rásť a zveľaďovať sa.

To je totiž naša prirodzená povinnosť – pomáhať si navzájom v duchu hesla Slováci Slovákom!

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

 ————————-

Prečítajte si tiež: Sviatok svätých Cyrila a Metoda: Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia…

————————–

Socha slovenského kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade. Zdroj: Internet

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľmi nášho dvojmesačníka vyplňte formulár TU a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds