Ekoakcia Garáže v Žiline. Druhá etapa

V sobotu 28. marca sme realizovali druhú etapu čistenia čiernej skládky v mestskej časti Hliny VII – Saleziánska ulica, okolie garáží v Žiline.

Po prvej etape, ktorú sme organizovali v deň sv. Mikuláša minulý rok, sme za približne tri hodiny zrealizovali aj druhú etapu čistenia. Likvidácia čiernej skládky prebehla v spolupráci s mestom Žilina, ktoré nám poskytlo  náradie a zabezpečilo aj pristavenie veľkokapacitných kontajnerov.

Našou aktivitou chceme prispieť k lepšiemu a krajšiemu bývaniu v Žiline.