Ekoprojekt Lupka II.

Po dvoch rokoch sme sa rozhodli my, občianski aktivisti zo Slovenské Hnutie Obrody opäť vyčistiť prírodnú rezerváciu Lupka. Projekt sme realizovali v sobotu 24. apríla a realizácia projektu prebehla v spolupráci s mestom Nitra.

Je veľmi prospešné pre Nitru, že Ekoprojekt Lupka II. opäť získal podporu primátora Nitry Jozefa Dvonča a vzájomnou spoluprácou nášho občianskeho združenia a mesta Nitra sa zabezpečila bezproblémová realizácia tohto projektu.

V pondelok 12. apríla sa na pracovnom stretnutí dohodli Róbert Švec, predseda SHO a Jozef Dvonč, primátor Nitry na podrobnostiach realizácie projektu. Na základe dohody mesto Nitra do prírodnej rezervácie Lupka pristavilo veľkoobjemové kontajnery a naše občianske združenie zabezpečilo vyčistenie prírodnej rezervácie Lupka od odpadu rôzneho typu. V rezervácii Lupka sa nachádzalo veľké množstvo umelohmotných a sklenených fliaš, stavebného odpadu, papiera…

V rezervácii Lupka sme sa začali schádzať už pred 10.00 hod. Zadelili sme si úlohy a rozdelili sme sa do troch pracovných skupín, z ktorých každá skupina mala na starosti vyčistenie určitej časti prírodnej rezervácie Lupka.

Boli sme nemilo prekvapení tým, čo všetko sa nachádzalo pohodené v lese a čo všetko sme museli zbierať do odpadkových vriec. Svojou účasťou projekt podporil aj primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý nám pomáhal pri čistení prírodnej rezervácie (pozri fotky). Vyčistenie prírodnej rezervácie Lupka nám trvalo približne 3 hodiny.

Zhodli sme sa na tom, že už bolo potrebné dôkladne vyčistiť túto prírodnú rezerváciu a aj v budúcnosti budeme pozorne sledovať rezerváciu Lupka, ale aj iné prírodné rezervácie v okolí Nitry.

Ekoprojektu Lupka II. sa zúčastnilo niekoľko desiatok aktivistov zo Slovenského Hnutia Obrody z celého Slovenska a sme veľmi radi že v ten istý deň sa Nitrania rozhodli vyčistiť aj turistické chodníky na Zobore a Žibrici a spoločne sme s podporou mesta Nitra prežili krásny jarný deň v slovenskej prírode a pomohli sme reálnymi činmi a skutkami pri obrode našej vlasti, pretože: „Podstata čistoty vzišla z prírody, preto je príroda to, čo musíme chrániť.“

Je veľmi dobré a prospešné pre Nitru, že Ekoprojekt Lupka II. opäť získal podporu primátora Nitry Jozefa Dvonča a vzájomnou spoluprácou nášho občianskeho združenia a mesta Nitra sa zabezpečila bezproblémová realizácia ekologického projektu, ktorý môže byť príkladom aj pre iné občianske združenia, ktoré sa venujú alebo by sa chceli v budúcnosti venovať podobnej problematike.

————————–

Dámy a páni. Naše proslovenské aktivity môžete podporiť aj 2% z vašich daní. Ako na to? Je to jednoduché. Takto TU. Ďakujeme. Vaším správnym rozhodnutím podporíte aj seba. Veď naša činnosť je vyvíjaná pre vaše dobro.

————————–  

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds