Ekoprojekt Lupka

Slovenské Hnutie Obrody zaregistrovalo v poslednom čase zvýšený vývoz domového a stavebného odpadu do štátnej prírodnej rezervácie Lupka.

Lupka je prírodná rezervácia na severozápade Nitry. Je to typická lesostep. K najznámejším zástupcom flóry na vápencovom svahu patrí hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, kosatec nízky, jasenec biely, veternica lesná, jaseň mannový a sinokvet mäkký.

Na kremencoch sa flóra výrazne mení, prevláda vres obyčajný, trnka obyčajná, višňa krovitá, metlica krivolaká a početné druhy ruží. Z hmyzu podobne ako v okolitých lesostepiach, je najvzácnejšia modlivka zelená a saga stepná. A čo je najdôležitejšie, Lupka je aj kúsok Slovenska.

Novovytvorené čierne skládky, zdokumentované na fotografiách, čoraz viac osmeľujú aj ostatných obyvateľov blízkych Dražoviec i širšieho okolia k ďalšiemu nelegálnemu vývozu odpadu, ktorý zaťažuje životné prostredie a ohrozuje zver nachádzajúcu sa v poraste.

Odpad na týchto skládkach roztrúsených v lese tvorí stavebný odpad, veľké množstvo plastových fliaš, sklenených fliaš a pohárov, rôzne šatstvo, obuv, vyhodené elektrospotrebiče ako napríklad chladničky, priemyselne zlisované a zviazané balíky plastov (!), pneumatiky, papierový odpad, zvyšky z káblov, plastové vrecia s nezisteným obsahom, organický odpad, kusy nábytku, plechovky, porozbíjané okná, polystyrén…

Vstup do Nitry z Topoľčian ide práve pod svahom rezervácie, na ktorom sa nachádza taktiež rozfúkaný ľahší odpad z týchto skládok a tvorí neželaný kolorit a nevábny vzhľad tejto brány mesta Nitry- kandidáta na titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013.

Riešenie

Slovenské Hnutie Obrody odovzdá príslušnú dokumentáciu na Odbor životného prostredia Mestského úradu v Nitre a osobne i primátorovi mesta Nitry Jozefovi Dvončovi.

Pánovi primátorovi taktiež ponúkneme pomoc pri likvidácii týchto skládok v podobe 20-30 obyvateľov Nitry a okolia, ktorí sú schopní a ochotní tento odpad nahádzať do pristavených veľkoobjemových kontajnerových nádob a osadení tabúl s nápismi zakazujúcimi vývoz odpadu.

O projekte Lupka i o možnom termíne likvidácie skládok budeme informovať v novinách Právo Národa i na stránke SHO.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds