Generácia Slovákov s vykradnutým vedomím národnej identity

Pod názvom Prečo sa úspešní Slováci vracajú domov? bol nedávno publikovaný článok na internetovej stránke denníka Pravda. Autor článku na príklade mladej slovenskej rodiny vysvetľuje nový spôsob uplatnenia sa mladých rodín doma. Občianske združenie im na Slovensku poskytne „štartovací balík“, z ktorého by sa mala o niekoľko rokov vyvinúť nová politická generácia s globálnym myslením.

Istá slovenská rodina opustila výhodnú pozíciu v zahraničí a vrátila sa domov, na stredoslovenské lazy, k skromnosti a svojim slovenským koreňom, píše sa v článku.

V dobrom sa jej ujala mimovládka, ktorá im a im podobným ponúka perspektívu v oblasti verejnej správy, politiky a vzdelávania. Mladá rodina síce stratí dobrú finančnú pozíciu a perspektívnu kariéru zamestnanca v zahraničí, ale postupne môže získať novú perspektívnejšiu kariéru v najvyššej politike vo svojom domove a ovplyvňovať tak smerovanie spoločnosti v prospech natrénovaných záujmov mimovládky. Na začiatok môžu rodine ponúknuť vzdelávať sa v politickej akadémii, či pracovné miesto vo svojej organizácii, či v inej mimovládke s podobným zameraním.

Údajne „slovenská“ mimovládka – občianske združenie LEAF láka mladé slovenské rodiny žijúce v zahraničí späť na Slovensko, na ich podnet sa vraj v rozpätí piatich rokov vrátilo do 50 ľudí. Združenie má pripravený komplexný program nie iba pracovnej kariéry, ale doslova nového životného štýlu. Finančne ju podporuje zahraničná developerská spoločnosť a iné nemenované osoby, má svoje vzdelávacie centrum – stredoškolskú politickú akadémiu pre „akčných“ študentov. Podporuje ju americká, anglická, holandská a ďalšie ambasády na Slovensku, mediálnymi partnermi sú väčšinou tzv. liberálne médiá. Organizácia ponúka pracovné príležitosti, disponuje vyše 50 členným tímom, o ktorých nevieme, či sú zamestnanci alebo iba dobrovoľníci,  štruktúra spoločnosti naznačuje systematickú a sofistikovanú stratégiu.

Program združenia má vysokú ambíciu – získať deti od 10-tich rokov (!), študentov a dospelých pre morálne hodnoty – ľudské ako aj spoločenské. Tieto hodnoty by mali vytvoriť akúsi novú politickú generáciu Slovákov pevného charakteru s pevným presvedčením o správnosti svojej orientácie, s vysokou mierou tolerancie, ľudskosti a úcty ku každému človeku a záujmu o iných, s intenzívnou občianskou aktivitou a tzv. kombináciou vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania. Formy napĺňania programu pokrýva združenie od profesionálnej práce vo vlastnej alebo inej spoločnosti, cez dobrovoľnícku prácu až po voľnočasové aktivity a oceňovanie tých, ktorí idú „správnym“ smerom. Nad nimi preberá záštitu napríklad aj prezident SR.

Sofistikovaný program propagandy návratu Slovákov do vlasti s vidinou úspešnejšej budúcnosti ide ďalej, ako doterajšie známe stratégie.

Vykráda vedomie národnej identity a jeho najvýznamnejšej zložky – výchovu a vzdelávanie zneužíva pre svoju propagandu. Deformuje a hrubo zneužíva volanie vlastencov po návrate Slovákov na Slovensko.

Stavia na získanej autentickej skúsenosti Slovákov v zahraničí a ich tolerancii ku globálnej orientácii. Ľudskosť v kontexte globálneho uvažovania, spolupráce s inými mimovládkami zameranými na podporu práv akýchkoľvek  menšín, podpory migrujúcich más rôzneho vierovyznania na Slovensko, násilnej a masívnej implementácie duševne chorých a ľudí s vrodeným fyzickým postihnutím do zdravej spoločnosti nemá nič spoločné so zachovaním zdravého národa, kultúry, či spoločnosti, schopných reprodukcii a morálnej zodpovednosti. Naše tradičné hodnoty a zdravie človeka a národa predsa už dostatočne preverili storočia.

Autorka: Margaréta Vyšná

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds