Naším cieľom je zdravá a silná rodina

Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti, predovšetkým tradičná rodina, si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je nám schopná zabezpečiť dôstojné miesto v súčasnom svete.

My, členovia Slovenského Hnutia Obrody a signatári Memoranda prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže, chceme vyjadriť rozhodný nesúhlas so sústavným narúšaním prirodzených, zdravých a tradičných hodnôt a s pokračujúcim úpadkom našej spoločnosti. Naším hlavným záujmom je všestranný a harmonický duchovný, morálny a fyzický rozvoj slovenského národa a jeho dlhodobo perspektívna budúcnosť. Práve preto nesúhlasíme s takzvaným „Pochodom za zrovnoprávnenie gejov, lesieb, bi, transgender a intersex ľudí“.

Nechceme nikoho obmedzovať a upierať jeho práva, ale naopak, chceme upozorniť na skutočné, spoločnosti prospešné morálne hodnoty, medzi ktoré na popredné a nezastupiteľné miesto patrí rodina, ktorá je základnými pilierom každej spoločnosti. Sexualita je intímnou vecou každého jednotlivca a každý má právo na svoju sexuálnu orientáciu. Rozhodne však nepatrí k veciam vhodným na verejnú propagáciu, zvlášť ak ide o tendencie, ktoré nenapomáhajú životaschopnosti a rozvoju spoločenstva. A to navyše spôsobom, ktorý nie je ani kultúrny, ani konštruktívny a je skôr provokáciou ako riešením problému. Sme tiež presvedčení, že podobné aktivity sa uskutočňujú s cieľom – odviezť našu pozornosť od skutočných ekonomických a sociálnych problémov, ktoré ohrozujú samotnú existenciu našej spoločnosti.

Za hlavnú hrozbu pre celú Európu považujeme prehlbujúcu sa demografickú krízu spôsobenú predovšetkým rozpadom normálnej a funkčnej rodiny. Jej následkom je vymieranie národov žijúcich na území Európy ako tvorcov a dedičov hodnôt európskej kultúry a civilizácie. Táto kríza však neničí iba kultúrne hodnoty, ale citlivo zasahuje aj životnú úroveň a budúcnosť našich detí.

Máme vážne podozrenie, že sily, ktoré organizujú tento „pochod úpadku“ to nemyslia s našou budúcnosťou a budúcnosťou Európy dobre. K tomuto záveru nás vedie poznanie, že jeho účastníci sa vôbec nesnažia hľadieť do našej spoločnej budúcnosti, ale zameriavajú sa iba na svoje osobné, navyše intímne a čisto súkromné problémy. Takýmto spôsobom sa neprospeje k riešeniu základného problému, ktorým je – ako sme už povedali – vymieranie európskych národov.

Preto vyzývame všetkých, ktorí uznávajú prirodzené zákony života a spoločnosti a rešpektujú skúsenosť ľudstva, ktorá hovorí, že iba normálna zdravá a fungujúca rodina je schopná zabezpečiť životaschopnosť a úspešnosť spoločenstva, aby spojili svoje sily a prejavili svoj rozhodný nesúhlas všetkými zákonnými prostriedkami. Rozhodnutie magistrátu hlavného mesta Bratislavy považujeme za chybné a urážajúce všetkých slušných občanov, ktorým záleží na zdravom a úspešnom rozvoji nášho štátu a slovenskej spoločnosti.

Pripomíname, že každá spoločnosť, ktorá sa vydala cestou porušovania prirodzených zákonov a ničenia overených hodnôt vlastnej kultúry sa stala napokon obeťou chybne chápanej tolerancie voči rôznym úchylkám na úkor zdravých síl vlastného rozvoja.

Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti – predovšetkým tradičná rodina – si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je nám schopná zabezpečiť dôstojné miesto v súčasnom svete.

Predsedníctvo SHO, Nitra 17. apríla 2010

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds