Vyhlásenie k hackerskému útoku

Slovenské Hnutie Obrody vníma napadnutie internetovej stránky sho.sk ako reakciu na vyhlásenie delegátov Snemu Slovenského Hnutia Obrody, ktorí 28. mája 2016 súhlasili s tým, aby sa Slovenské Hnutie Obrody transformovalo na politické hnutie.

Dnešný útok na stránku SHO je len pokračovaním dlhotrvajúcej kampane namierenej proti Slovenskému Hnutiu Obrody. Pri vzniku Slovenskej republiky, či obnovení štátnosti boli a sú slovenské politické elity nútené zápasiť s neustálym tlakom liberálnych a protikresťanských živlov, ktoré chcú meniť charakter nielen Slovenskej republiky, ale cez podporu invázie ilegálnych moslimských imigrantov i Európy.

Slovenské Hnutie Obrody stálo vždy na strane obrany slovenských národných záujmov definovaných v listinách a zmluvách v zápasoch o národné bytie a vlastnú štátnosť. Z našich požiadaviek, aby Slováci formovali charakter nášho štátu neustúpime ani o krok.

Slovenské Hnutie Obrody so znepokojením vníma masívnu mediálnu podporu protislovenských klík, ktorej jediným cieľom je vyvolávať v ľuďoch pocit nenávisti k vlastnému štátu a všetkému národnému, ktoré je v médiách úmyselne označované ako fašistické. Táto činnosť, vrátane hackerských útokov na našu stránku, deformuje rovnosť a férovosť, ktorá sa stala v našej spoločnosti iba pomyselnou teóriou.

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že akékoľvek neférové útoky na naše hnutie budú mať nakoniec opačný efekt. Zmobilizujú slovenskú spoločnosť a v parlamentných voľbách získame taký mandát, aby sa slovenská spoločnosť vydala na cestu ozdravenia.

Slovenské Hnutie Obrody, 6. júna 2016

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds