POSOLSTVO k Sviatku práce: Róbert Švec praje celému nášmu Slovensku, aby…

Dámy a páni. Prajem vám krásny 1. máj…

K dnešnému Sviatku práce prajem celému nášmu Slovensku, aby…

– bolo dostatok kvalitnej práce pre každého, kto chce poctivo pracovať

– bola za poctivú prácu poriadna pláca

– Slováci pracovali na Slovensku a vytvárali hodnoty pre ďalšie generácie Slovákov

– slovenské rodiny mohli v pokoji a mieri vychovávať svoje deti a starať sa o svoju rodinu

– ústavní činitelia nášho štátu slovenského vždy a v každom ohľade presadzovali národné a štátne záujmy Slovenskej republiky, aj v oblasti ekonomickej a sociálnej, a vytvárali také podmienky, aby ľudia na Slovensku mohli normálne pracovať a podnikať

– slovenské vlády obnovili štátnu zvrchovanosť slovenskú na celom území našej vlasti a tým zabezpečili to, že náš štát už nebude nesvojprávnom kolóniou v rukách cudzích pánov

Nech sa tak stane…

Slovenky a Slováci. Prajem nám všetkým normálny, dôstojný, bezpečný a mierový život v slobodnej a neutrálnej Slovenskej republike, v ktorej slovenské právo a zákony budú znamenať viac ako nezmyselné smernice a nariadenia Bruselu.

Slováci v prvom rade Slovákom.

Autor posolstva Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

—————————-

Prečítajte si tiež: FOTO: Krok za krokom expandujeme aj v prezentácii nášho hnutia v uliciach našich miest

—————————-

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds