Po Národnom pochode za život. Róbert Švec: Budeme na námestiach. Zvykajte si

Týždeň po Národnom pochode za život, keď už emócie opadli, hlavy tých, ktorí sa jedovali na to, že sme našou účasťou podporili Národný pochod za život, už vychladli, by som chcel adresovať všetkým, ktorí organizujú verejné podujatia veľmi presný a jasný odkaz.

Skupinka organizátorov a účastníkov Národného pochodu za život sa v predchádzajúcich dňoch rozkošne jedovala, že Národný pochod za život podporili svojou účasťou aj členovia a sympatizanti Slovenského Hnutia Obrody a že nás bolo vidieť a počuť: Áno, viali vlajky nášho hnutia, na očiach bol transparent s textom Slovenské Hnutie Obrody podporuje Národný pochod za život a naši členovia rozdali účastníkom tisíce kusov našich novín Právo Národa, o ktoré, mimochodom, bol medzi účastníkmi pochodu veľký záujem, s jasným posolstvom: Sme za ochranu života od počatia.  

Slovenské Hnutie Obrody vždy podporí každé verejné podujatie svojou účasťou, aj to, ktoré organizuje Konferencia biskupov Slovenska, keď to uzná za vhodné, ak budeme presvedčení o tom, že podujatie prispieva k upevňovaniu normálnosti na Slovensku. A iba my, slobodne, rozhodneme o tom, ktorého podujatia sa zúčastníme. Nikto iný.

Takisto sa budeme aj naďalej aktívne zúčastňovať jarmokov, festivalov a všetkých podujatí, ktoré organizujú obce, mestá, kraje … pretože sú to aj naše podujatia. Áno, naše. Všetky spomínané podujatia sa organizujú z peňazí obcí, miest, krajov … teda z peňazí slovenských daňových poplatníkov, teda aj z našich peňazí, peňazí členov a priaznivcov nášho hnutia. Budeme sa ich veľmi aktívne zúčastňovať, účastníkom rozdávať naše noviny a predstavovať im naše krátkodobé a aj dlhodobé predstavy o budúcnosti Slovenska.

Náš odkaz tým, ktorým sa to nepáči: Zvykajte si. Budeme v uliciach a na námestiach slovenských miest. A nikto nám v tom nezabráni. Budeme si aj naďalej v praxi uplatňovať a realizovať naše práva dané nám Ústavou SR a príslušnými slovenskými zákonmi.

Autor: Róbert Švec

———————–

Prečítajte si tiež: Švec kritizuje biskupov: Hráte sa na apolitických, ale podporu a peniaze od politikov žiadate

———————–

Zľava: Štefan Polačik, Pavol Poprocký, Róbert Švec a Martin Frivaldský na Námestí slobody v Bratislave pred začiatkom Národného pochodu za život.

Štefan Polačik, podpredseda SHO, druhý zľava, s členmi nášho hnutia na Námestí slobody v Bratislave, počas sprievodného podujatia pred Národným pochodom za život.

Zľava: Štefan Polačik a Róbert Švec

Slovenské Hnutie Obrody vždy podporí každé verejné podujatie svojou účasťou, ak to uzná za vhodné a ak budeme presvedčení o tom, že podujatie prispieva k upevňovaniu normálnosti na Slovensku. Náš odkaz tým, ktorým sa to nepáči: Zvyknite si. Budeme v uliciach a na námestiach slovenských miest.

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds