Povinné odvody Slovákov musia končiť v našom zdravotníctve. Nie vo vreckách oligarchov

Okresný súd Bratislava I v piatok 19. júla zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní.

Štát tak nemusí vyplatiť odškodnenie vyše 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške viac ako 140 miliónov eur za škodu, ktorú mal spôsobiť zákaz zisku. Rozsudok nie je právoplatný.

Prezident lekárskej komory Marian Kollár konštatoval, že je úplne neetické a amorálne, ak niekto povie, že dokáže vytvoriť zisk z povinného zdravotného poistenia v čase, keď nemocnice krvácajú, zadlžujú sa, lebo sú podfinancované, do ambulancií nejde to, čo má ísť, či výstavba nových nemocníc a ich vybavenie nezodpovedajú súčasnému štandardu. Na takéto vytváranie zisku potom podľa Kollára doplácajú najmä pacienti. „Potom má pacient trojmesačné čakacie doby, pretože nie sú lekári, pretože nie sú zaplatení,“ priblížil Kollár, ktorý rozhodnutie bratislavského súdu víta. Informujú médiá.

So stanoviskom prezidenta lekárskej komory sa stotožňujeme. Dlhodobo presadzujeme koncepciu, že povinné zdravotné odvody Slovákov musia končiť v štátnej zdravotnej poisťovni a majú slúžiť na to, aby občania za svoje peniaze dostávali adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Súkromné spoločnosti nemôžu a nebudú podnikať a vytvárať zisk z povinných odvodov našich ľudí.

Sme presvedčení o tom, že zdravie nie je tovar a našu ľudia majú právo, ak vytvárajú svojou prácou hodnoty, na zdravotnú starostlivosť hodnú 21. storočia. A aj preto budeme požadovať prijatie ústavného zákona, aby povinné zdravotné odvody Slovákov putovali do štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá bude poskytovať povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom za súčasného fungovania súkromných zdravotných poisťovní poskytujúcich doplnkové zdravotné poistenie na základe dobrovoľného pripoistenia.

Ako súčasť protikorupčných opatrení budeme, okrem iného, presadzovať aj zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov zdravotníckych zariadení a poisťovní, ako aj zavedenie kontrolných rád v nemocniciach so spoluúčasťou zamestnancov.

Povinné odvody Slovákov budú končiť v našom zdravotníctve. Nie vo vreckách oligarchov!

Aj takto to vyzerá v našom zdravotníctve, lebo povinné odvody Slovákov končia aj v rukách finančných skupín a oligarchov.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds