Predsedníctvo SHO rokovalo v rimavskosobotskom regióne

V nedeľu 28. apríla sa členovia predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody stretli na pracovnom rokovaní v okrese Rimavská Sobota.

Jedným z hlavných bodov rokovania predsedníctva bola novelizácia programových téz nášho hnutia. Programové tézy SHO sú a budú východiskom pre volebný program, ktorým sa bude Slovenské Hnutie Obrody uchádzať o dôveru občanov vo voľbách do NR SR.

Novelizované programové tézy vám predstavíme 18. mája 2019.

Z našich téz vyberáme: 

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika SR musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Budeme klásť osobitný dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina – rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame politickú agendu LGBTI a multikulturalizmu.

Budeme sa usilovať o národne orientovanú a prorodinnú politiku kladúcu dôraz na ochranu rodiny a života od počatia po prirodzenú smrť.

Podporujeme sprísnenie dohľadu a kontroly štátu nad vykonávaním exekučnej činnosti.

Odmietame politiku Bruselu kriminalizujúcu legálnych vlastníkov strelných zbraní a nezmyselné sprísňovanie podmienok pre ich legálnu držbu pod rúškom boja proti terorizmu.

Programové tézy nášho hnutia si môžete prečítať  TU.

Rokovanie predsedníctva viedol Róbert Švec, predseda SHO.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds