Liberáli nás označujú za protieurópskych, protiamerických a proruských. Opäť klamú

Liberáli sú známi tým, že veľmi radi škatuľkujú svojich názorových oponentov a nálepkujú ich rôznymi kontroverznými označeniami. Naše hnutie často prezentujú ako zoskupenie ľudí, ktoré je zamerané protieurópsky, protiamericky a prorusky. A akí v skutočnosti sme? 

Nie sme protieurópski. Nesúhlasíme ale s tým, aby sa z EÚ stával centralizovaný politický moloch. Sme presvedčení, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným. Slovenská republika by sa nemala príliš jednostranne orientovať na jedno mocensko-civilizačné zoskupenie na úkor poškodenia hospodárskych vzťahov s inými mocnosťami.

Nie sme ani protiamerickí, máme ale výhrady voči politike súčasných politických elít v USA a aj voči politike NATO pod vedením USA. Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov aliancie. Servilnosť NATO voči agresívnej politike USA vnímame ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.

Nie sme proruskí, sme proslovenskí. Nechceme slúžiť ani Západu, ani Východu. Chceme byť sami sebou. Po roku 1989 sme sa zbavili sovietskych vojenských základní na našom území a odišli aj sovietski vojaci a bolo nám sľubované, že už nikdy do žiadnych vojenských paktov nepôjdeme. A dnes nám hrozí, že na území Slovenskej republiky budú základne USA a rozmiestnení americkí vojaci. Odmietame, aby na slovenskom území boli akékoľvek základne cudzích vojsk, či už americké, ruské, čínske alebo japonské. Na našom území môžu byť iba slovenské vojenské základne. Aby bola Slovenská republika vojensky neangažovaným štátom a na slovenskom území boli iba slovenské vojenské základne, považujeme za jeden zo základných záujmov nášho štátu.

Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds