Projekt Nebuď sviňa! Žiadne zľutovanie s malými čiernymi skládkami

Priatelia, v nedeľu 12. mája sme odstránili ďalšiu čiernu skládku. Tentokrát  v okrese Poltár v Banskobystrickom kraji.

Skládka bola síce menšieho rozsahu, ale životná prax neraz dokazuje, že čoskoro by sa z malej stala veľká skládka, pretože, tam, kde je pár vriec smetí, okamžite pribúdajú ďalšie. Tak to už v živote býva.

Túto hrozbu sme ale opäť včas eliminovali.