Projekt Staráme sa: JEDNO euro mesačne pre slovenské rodiny v núdzi…

Dámy a páni. Ďakujeme vám za vaše pozitívne ohlasy na náš projekt pomoci, na projekt Staráme sa. A tiež ďakujeme za vaše podnetné pripomienky a námety ako vyšperkovať náš aktivizmus sociálny.

Jedným z námetov je aj ten, aby sme do rodín nakupovali viac slovenských výrobkov a tým pomáhali nielen rodinám v núdzi, ale aj slovenským podnikateľom.

Naša – vaša pomoc biednym závisí najmä od finančných príspevkov, ktorými podporujete náš aktivizmus. Uvedomujeme si, že pre mnohých z vás, ktorí máte záujem pravidelne pomáhať je aj 20 alebo 30 eur mesačne veľa a preto sme sa rozhodli, že vás oslovíme s touto PONUKOU.

Čo by ste povedali na to, ak by ste si na svojich účtoch nastavili trvalé príkazy na sumu JEDNO euro mesačne. Sme presvedčení o tom, že 1 euro vie 99% z nás obetovať pre správnu a adresnú pomoc. A že naša pomoc je adresná o tom sa presviedčate pravidelne, už od roku 2011 aj TU.

Vaše trvalé príkazy môžete nastaviť v prospech účtu o. z. SHO: SK32 5600 0000 0002 2911 7004 a do správy pre príjemcu napíšte: Dar – projekt Staráme sa.

Za vaše milodary vopred ďakujeme.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: FOTO. Projekt Staráme sa: Pomáhame rodinám, v ktorých sú deti vedené k zodpovednosti a…

————————-

Zdroj: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds