Róbert Švec: Budeme ochraňovať dedičstvo našich otcov

V sobotu 16. februára sa predstavitelia nášho hnutia zúčastnili slávnostnej spomienky, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 1150. výročia smrti Konštantína Filozofa – sv. Cyrila (14.2.869). Súčasťou spomienky bola aj sv. omša, ktorá sa slúžila v Kostole sv. kríža v Devíne. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Mons. Marián Gavenda.

Po sv. omši zástupcovia Slovenského Hnutia Obrody, spoločne s desiatkami slovenských vlastencov, položili veniec k súsošiu sv. Cyrila a Metoda, ktoré je umiestnené pred kostolom.

„Kresťanstvo je s naším národným spoločenstvom späté už niekoľko storočí. Takmer všetci významní Slováci a dejatelia sa hlásili ku kresťanstvu a niektorí z nich boli aj kňazi. Dnes sme svedkami toho, že vyznávači liberalizmu a multi-kulti ideológie sa snažia vraziť klin medzi národné a kresťanské a tak oslabiť náš národ a štát, v rámci hesla: Rozdeľuj a panuj. Naše spoločenstvo prežilo a rozvíjalo sa na troch základných pilieroch: národný, kresťanský a sociálny. Sú to osvedčené a pevné piliere, ktoré musia formovať náš národ aj v budúcnosti,“ vyhlásil pre médiá Róbert Švec a dodal.

Verím vo vnútornú silu nášho národa. Prežili sme vyše tisíc rokov bez slovenskej štátnosti, a nielen, že sme prežili, ale aj napriek protivenstvám osudu sme sa dokázali vyformovať v moderný národ, ktorý dnes má svoj štát. O čom to svedčí, ak nie o obdivuhodnej vnútornej sile Slovákov? Súhlasím so slovami pápeža Jána Pavla II.: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“ Nebojte sa, Slováci. Máme na omnoho viac, ako momentálne zažívame v Slovenskej republike.