Róbert Švec: Novinár nie je posvätná krava. A ak si to nejaký novinár myslí, tak pôjde k lopate

Politici majú mať opäť právo na odpoveď. Tento inštitút znovu zavádza novela tlačového zákona,  ktorú schválili poslanci NR SR. Novela by mala vstúpiť do platnosti 1. novembra 2019.

Novelou sa rozširujú možnosti uplatnenia práva na odpoveď aj pre politikov. Verejní funkcionári majú mať opäť právo žiadať o uverejnenie odpovede, „ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť“. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne, uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má mať osoba, ktorá o ich uverejnenie požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1 660 eur do 4 980 eur. Informujú médiá.

K schválenej novele svoje stanovisko médiám poskytol Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody: Niektorí novinári a vydavatelia sa jedujú na to, že od 1. novembra by malo opäť vstúpiť do účinnosti právo na odpoveď pre politikov. Konštatujem, že sa jedujú práve tí, ktorých sa to najviac týka, tí, ktorí klamú, zavádzajú a neinformujú objektívne. Novinár nie je a nebude posvätná krava, ktorá si môže všetko dovoliť. Novinár je také isté povolanie, ako ktorékoľvek iné, a ak si niekto pomýlil prácu novinára, ktorá spočíva v informovaní a nie robení politiky, tak pôjde k lopate. V budúcnosti presadíme zákony, ktoré optimalizujú mediálny priestor a vrátime česť novinárskemu stavu, pretože dnes, je vďaka falošným novinárom, pojem novinár, nadávkou.

—————————

Prečítajte si tiež: Za slušné Slovensko. Sú to neslušní ľudia a falošní proroci

—————————

Novinár je také isté povolanie, ako ktorékoľvek iné, a ak si niekto pomýlil prácu novinára, ktorá spočíva v informovaní a nie robení politiky, tak pôjde k lopate.

————————–——-

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds