Ministerstvo vnútra: Tento rok sme poskytli dva azyly. SHO: Tak je to správne, tak to má byť

Podľa dostupných údajov bolo za prvé tri mesiace v Európskej únii, Nórsku a Švajčiarsku podaných za prvé tri mesiace tohto roka okolo 160-tisíc žiadostí o azyl.

Na Slovensku bolo tento rok podaných 93 žiadostí o udelenie azylu. Z uvedeného počtu boli poskytnuté dva azyly. Informuje stránka ministerstva vnútra.

Dlhodobo odmietame to, aby sa náš štát stal súčasťou jadra EÚ. Pretože okrem iného, by to znamenalo aj to, že by sme sa museli vzdať našej prísnej azylovej politiky. Azylová politika musí zostať v rukách členských štátov EÚ. Utečeneckú krízu prirovnávam k návšteve. Každý z nás si dvakrát rozmyslí, koho pozve k sebe domov na návštevu. A ak už niekoho pozve, tak právom očakáva, že sa bude správať slušne a skôr či neskôr návšteva odíde. A presne to isté musí platiť aj pre utečencov. Pomáhajme, ale v prvom rade v štáte, kde je humanitárna kríza. Ak už niekoho prichýlime na území Slovenskej republiky, tak jedine po veľmi dôkladnom zvážení, aj bezpečnostného rizika. A ak niekomu podáme pomocnú ruku a začne sa správať neslušne, tak vyhostíme zo slovenského územia alebo prestaneme pomáhať v štáte, v ktorom sme pomáhali. Náš štát je náš domov, a ak si do nášho príbytku nepustíme nevďačníkov a nebezpečné elementy, nevidím dôvod, prečo by sme si ich mali púšťať do nášho štátu, poprípade tolerovať ich neprispôsobivú existenciu na našom území.

Konštatuje Róbert Švec.

Slovenské Hnutie Obrody má v prvom rade na zreteli ochranu a rozvoj štátotvorného slovenského národa a všetkých lojálnych občanov v našej vlasti. A tak to aj zostane. Aby Slovensko slovenským bolo.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds