Róbert Švec: Sme pokračovateľmi štúrovcov. A sme na to hrdí

V nedeľu 28. októbra sme oslávili 203. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Pri pamätníku Ľudovíta Štúra na Štúrovej ulici v Nitre sa stretli slovenskí vlastenci, ktorí sú hrdí na prácu a odkaz nášho velikána.

Podujatie otvorila štátna hymna Slovenskej republiky. Po hymne s príhovormi vystúpili Miloš Zverina z občianskeho združenia Slavica, Daniel Rajniak, študent histórie a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec, ktorý okrem iného vo svojom prejave zdôraznil: „Ľudovíta Štúra považujem za najväčšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik alebo Hlinka. Tak, ako v čase maďarizácie, Ľudovít Štúr proti silám temnoty a zla postavil vlastenectvo, ako lásku k národu a otčine, tak je dnes našou úlohou postaviť proti silám liberalizmu, silám temnoty a zla, opäť vlastenectvo, ako lásku k nášmu národu a štátu. A to je jedna z úloh pre nás, pokračovateľov štúrovcov. A aj túto úlohu splníme do poslednej bodky.“

Počas podujatia odzneli aj piesne v podaní folklórnej skupiny Šuriačanka zo Šurian.

Na záver osláv, na znak našej úcty a vďaky za všetko, čo Ľudovít Štúr vykonal pre náš národ, Róbert Švec a Miloš Zverina položili vence k pamätníku Ľudovíta Štúra.

Ďakujeme, Ľudovít Štúr.

———————–-

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds