SHO: Cyrilometodská národná púť 2020 v Nitre aj za účasti predstaviteľov nášho hnutia

Pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky – Sviatku sv. Cyrila a Metoda sa aj tento rok na Svätoplukovom námestí v Nitre uskutoční Cyrilometodská národná púť.

Podujatie sa uskutoční v nedeľu 5. júla o 10.00 hod. a v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke.

Púte sa zúčastnia aj zástupcovia Slovenského Hnutia Obrody pod vedením Róberta Šveca.

Staroslovenské knieža Rastislav sa pokúšal zbaviť Veľkú Moravu závislosti od Franskej ríše aj v cirkevných oblastiach. Preto v roku 862 vypravil k byzantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo s prosbou, aby do jeho krajiny poslal vierozvestcov ovládajúcich jazyk našich predkov. Byzantský cisár vyhovel Rastislavovej žiadosti a vypravil na Veľkú Moravu dvoch vzdelaných bratov Konštantína (Cyrila) a Metoda.

Bratia prišli na územie dnešného Slovenska v roku 863 už s prekladom časti Svätého písma a modlitieb do staroslovenčiny. Okrem liturgických kníh priniesli aj osobitné písmo prispôsobené hláskosloviu jazyka našich predkov – hlaholiku. Položili tak základy nášho písomníctva.

Na pozvanie pápeža sa v roku 867 odobrali do Ríma. Pápež Hadrián II. schválil ich misijné dielo, ako aj preklady bohoslužobných a liturgických kníh do staroslovenčiny, ktorá sa popri latinčine, gréčtine a hebrejčine stala štvrtým liturgickým jazykom.

Informácie sme čerpali z knihy Slovenské dejiny pre každého, ktorú napísal historik Ivan Mrva.

————————

Prečítajte si tiež: Odkaz našich dejín: Staroslovenčina. Štvrtý liturgický jazyk

————————

Zdroj fotografií: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds