Odkaz našich dejín: Staroslovenčina. Štvrtý liturgický jazyk

V roku 863 prišli Konštantín a Metod na územie dnešného Slovenska. Konštantín a Metod založili v ríši našich predkov učilište, kde vychovávali a vzdelávali mládencov domáceho obyvateľstva ako svojich budúcich pomocníkov pri šírení kresťanskej viery. Počas svojho pobytu v rokoch 863 – 867 medzi našimi predkami rozširovali nielen vieru, ale aj vzdelanie, písomníctvo, zákonodarstvo, spoločenské a kultúrne zásady kresťanského života.

Na pozvanie pápeža sa v roku 867 odobrali do Ríma. Pápež Hadrián II. schválil ich misijné dielo, ako aj preklady bohoslužobných a liturgických kníh do staroslovenčiny, ktorá sa popri latinčine, gréčtine a hebrejčine stala štvrtým liturgickým jazykom.

Chorľavý Konštantín sa utiahol v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a v roku 869 zomrel. Metod bol pápežom vymenovaný za arcibiskupa a vrátil sa na územie dnešného Slovenska, kde viac ako desaťročie pokračoval v organizovaní cirkevného života našich predkov a šírení viery a vzdelanosti.

Deň 5. júl oslavujú Slováci ako štátny sviatok – Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Byzantský dvojkríž je s naším národným spoločenstvom spätý už vyše 1 000 rokov, nedovoľme nikomu, aby nám ho vzal. Vezmime do rúk náš dvojkríž a postavme sa hrdo a odhodlane za Slovensko a Európu, zjednoťme sa.

Liberáli chcú cez zločinecké agendy multi-kulti a LGBTI zničiť pravé hodnoty kresťanstva, chcú zničiť tradície našich otcov. Aj na Slovensku sme svedkami toho, ako sa liberálom začalo dariť, namiesto hašterenia a rozdeľovania sa, začali sa spájať.

Pre mňa osobne je dôležité, ako sa k tejto situácii postavia kresťania a vlastenci, chcem, aby bol počuť aj náš hlas. Zjednoťme sa a ponúknime našej vlasti a Európe viac. Ponúknime našej vlasti hodnotných ľudí svojím životom a morálnymi vlastnosťami.

Aj dnes potrebujeme vodcov, učiteľov, bojovníkov za kresťanské a vlastenecké hodnoty.

Autor: Pavol Zvarík

Nitra je už vyše 1 000 rokov duchovným centrom Slovákov a zostane ním naveky.

  •  
  •  
  •  
  •