SHO: Podporujeme zachovanie našej národnej meny. Slovenskej koruny. Prečo?

Dámy a páni. Do siedmich bodov sme zhrnuli dôvody prečo požadujeme, aby si Slovenská republika ponechala svoju národnú menu, slovenskú korunu.

Prijatie eura je pre náš štát nevýhodné aj z týchto dôvodov…

1. Slovenská republika nie je pripravená na euro

Žiadny štát nevstupoval do eurozóny s takou nízkou výkonnosťou ekonomiky ako vstúpi Slovensko. Výkonnosť našej ekonomiky je približne 65% priemeru Európskej únie a priemer výkonnosti našej ekonomiky voči priemeru eurozóny je ešte nižší. Výkonnosť štátu, ktorý vstupuje do eurozóny by mala byť na rovnakej úrovni, pretože ak štát vstúpi do eurozóny s nízkou výkonnosťou ekonomiky bude to znamenať nižšiu kúpnu silu obyvateľstva, vyššie ceny, nízke mzdy a ovplyvní to aj zamestnanosť.

Slovensko momentálne dosahuje, pokiaľ ide o ceny, polovicu cenovej hladiny v eurozóne a Brusel bude na nás tlačiť, aby sa cenová hladina čím skôr vyrovnala.

Slovensko vstupom do eurozóny stratí svoju menovú nezávislú politiku, pretože menová politika bude spoločná. Menovú politiku budú vytvárať veľké a silné krajiny eurozóny, tie budú mať aj veľký vplyv na určovanie úrokovej sadzby a menových zásob. Slovensku zostane iba rozpočtová politika, ale tá, bez menovej politiky v praxi skoro nič neovplyvní.

 

Zdroj obrázku: Internet

 

2. Dopad eura na občanov

Skoré zavedenie eura spôsobí to, že v budúcnosti sa Slováci ochudobnia o príjmy zo silnejúcej slovenskej koruny. Ak by sa euro prijalo neskôr, alebo vôbec, silnejúca slovenská koruna by zabezpečila to, že by ceny nerástli, lebo inflácia by bola nízka.

3. Pre koho je dobré euro?

Zavedenie eura je výhodné iba pre veľkopodnikateľov a exportérov. Tí budú mať stabilitu svojich príjmov, ktoré už nebudú ovplyvňovať výmenné kurzy. Prevažná väčšina veľkopodnikateľov a exportérov na Slovensku má pôvod v zahraničných nadnárodných firmách, z čoho vyplýva, že nadnárodné koncerty a investori si zavedením eura na Slovensku chránia svoje záujmy.

Neobstojí ani argument, že silná slovenská koruna by v budúcnosti spôsobila nárast nezamestnanosti. Príklad: V roku 2002 bol kurz približne 44,- Sk za 1 euro a nezamestnanosť bola približne 18%. V roku 2008 sa kurz pohybuje okolo 31,- Sk za 1 euro ale nezamestnanosť klesla na približne 9%. To znamená presný opak. Silná koruna tlačí dole nezamestnanosť.

4. Vplyv malých krajín na dianie v eurozóne

V minulosti sa niekoľkokrát stalo, že záujmy malých krajín bojkotovali veľké a silné ekonomiky. Napríklad, malé krajiny trvali na tom, aby boli v obehu aj bankovky v nominálnej hodnote 1 a 2 eurá. Ale Nemecko a Francúzsko trvali na tom, že bankovky v tejto nominálnej hodnote nebudú. To je ukážka praxe pokiaľ ide o menej podstatné náležitosti fungovania eurozóny a teraz si predstavme ako to už funguje pokiaľ ide o spoločnú menovú politiku: rozhodovanie o tom, koľko peňazí bude v obehu a aj v rozhodovaní o úrokovej sadzbe.

5. Strata časti suverenity Slovenskej republiky

Bez národnej meny prichádza štát o časť svojej suverenity – nebudeme samostatná a suverénna menová jednotka a aj preto napríklad Švédi a Dáni povedali nie spoločnej európskej mene.

6. Takmer nulový vplyv Národnej banky Slovenska (NBS)

Po zavedení spoločnej meny bude mať zástupca NBS jeden hlas v 16 člennej rade, ktorá rozhoduje o menovej politike eurozóny. To znamená že slovenský zástupca svojim hlasovaním ovplyvní veľmi málo vecí v rozhodovacom procese.

 

Zdroj obrázku: Internet

 

7. Jednorázové náklady na zavedenie eura

V súvislosti so zavedením eura Slovensko čakajú jednorázové náklady súvisiace so zavedením spoločnej európskej meny. Prechod na euro bude stáť Slovenskú republiku približne 0,1 až 0,3% HDP a súkromný sektor 0,2 až 0,5% HDP, čo je približne niekoľko miliárd korún, ktoré mohli byť použité na zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci, podporu rodín a iné dôležité veci. Eurokampaň – informačná kampaň, ktorá má informovať Slovákov o eure nás všetkých bude stáť vyše 160 miliónov korún.

A preto! Slovenské Hnutie Obrody podporuje zachovanie národnej meny, slovenskej koruny!

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds