SHO: Sme za ochranu života od počatia. A aj preto podporujeme Národný pochod za život

Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

Snívame o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Snívame o krajine kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.

Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame. Píše sa na stránke Národného pochodu za život 2019.

Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka.

Slovenské Hnutie Obrody sa jednoznačne stavia za ochranu života od počatia. Odmietame materialistickú ideológiu považujúcu plod dieťaťa za zhluk buniek, o ktorého živote a smrti môže ľubovoľne rozhodovať niekto iný.

Vnímame zároveň potrebu celospoločenskej osvety, ktorá obráti dnešné ľahostajné a voľnomyšlienkárske postoje mnohých Slovákov k nenarodeným osobám smerom k uvedomeniu si skutočnej hodnoty ľudského života.

Celé vyhlásenie nášho hnutia k interrupciám si môžete prečítať TU.

Slovenky, Slováci a všetci ľudia dobrej vôle. Stretneme sa v nedeľu 22. septembra 2019 na Národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave.

Pozrite si aj fotografie z Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil v Košiciach v roku 2013 a ktorý sme tiež podporili našou účasťou.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds