STANOVISKO Slovenského Hnutia Obrody k voľbám do Európskeho parlamentu 2024

Slovenské Hnutie Obrody stojí pevne na hodnotových pilieroch slovenského vlastenectva a jedným z nich je aj slovenská cesta pre našu vlasť, to znamená, budúcnosť nášho štátu slovenského ako štátu zvrchovaného a suverénneho. 

Ale Slovenská republika nebude zvrchovaným a suverénnym štátom, pokiaľ „európske“ právo bude na slovenskom území znamenať viac ako právo slovenské. Aj z tohto dôvodu je náš štát dnes kolóniou iných. 

Preto aj naďalej budeme presadzovať vystúpenie Slovenskej republiky z kolonizačnej EÚ. 

Súčasná EÚ nie je spoločenstvom do ktorého sme pred 20 rokmi vstupovali. Postupne sú salámovou metódou odbúravané kompetencie menších členských štátov, teda aj našej republiky na úkor väčších a silnejších štátov s cieľom vytvoriť umelý „európsky“ národ a európsku federáciu, teda centralizovaný štát, ktorý budú riadiť nevolení panáčikovia v Bruseli. A budúcnosť Slovenska v takomto „európskom“ štáte je jasná… Slovensko sa stane jedným z mnohých nesvojprávnych európskych regiónov, bez možnosti rozhodovať o svojej budúcnosti.

A preto, ale aj preto, aby sa hlasy proslovenských voličov netrieštili sme sa rozhodli, že ľudia Slovenského Hnutia Obrody nebudú kandidovať do Európskeho parlamentu. 

Voličom, ktorí chcú hlasovať v eurovoľbách odporúčame, aby volili proslovenských kandidátov, ktorí budú bojovať v Bruseli za národné a štátne záujmy Slovenskej republiky a aby nepodporovali liberálnu piatu kolónu, ktorá dlhodobo škodí a ohrozuje zdravé a normálne hodnotové ukotvenie nášho národného spoločenstva a škodí všetkým lojálnym občanom Slovenskej republiky.

Slovenské Hnutie Obrody, dňa 10. marca 2024

————————–

Prečítajte si tiež: SHO: Združenie slovenskej inteligencie ocenilo vystúpenie Róberta Šveca v ta3

————————–

Zdroj: Internet

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds