Projekt Nebuď sviňa! Bánovská čierna skládka zlikvidovaná

V sobotu 12. apríla sme sa my aktivisti zo Slovenského Hnutia Obrody v spolupráci s dobrovoľníkmi mesta Bánovce nad Bebravou rozhodli zapojiť do akcie pod názvom Príroda plače, volá o pomoc.

V tento slnečný deň sa stretlo sedemnásť dobrovoľníkov, ktorí za veľmi krátky čas zlikvidovali to, čo iným bolo ľahostajné dlhé roky.

Viem, že mnohí vedia stráviť sobotu aj inak, ako zbieraním odpadu, ale na tú spúšť po nezodpovedných ľuďoch sa už nedalo pozerať. Na základe podnetu od občianky z Bánoviec nad Bebravou sme neváhali ani minútu a vedeli sme, že je nevyhnutné čiernu skládku pri vodárni na sídlisku Sever zlikvidovať.

Za jednu hodinu sa nám podarilo zhromaždiť do vriec také množstvo odpadu, ktorým by sme naplnili jeden veľkokapacitný kontajner. Odpad bol rôznorodého charakteru, od plastových fliaš, cez textílie až po nebezpečný azbest. Ani jedna ruka nezostala nevyužitá.

Ruku k likvidácii skládky priložili aj volení zástupcovia ľudu: Dušan Holbay, poslanec mesta Bánovce nad Bebravou a Rudka Novotná, poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja. Všetci aktivisti a dobrovoľníci sa spojili do jednej myšlienky a jedného poslania – zlikvidovať všetok odpad, ktorý nemá v prírode čo hľadať. Podarilo sa!

Chceme sa poďakovať mestu Bánovce nad Bebravou za poskytnuté pracovné a ochranné pomôcky a primátorovi mesta Mariánovi Chovancovi za spoluprácu. Naše poďakovanie patrí aj Petrovi Bulíkovi a jeho žiakom, za piatkové „predupratanie“ čiernej skládky.

Touto v poradí už treťou akciou v Bánovciach nad Bebravou sme chceli poukázať na ľahostajnosť ľudí a prebudiť svedomie všetkým tým, ktorí týmto spôsobom prírode ubližujú.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds