Svätý Mikuláš navštívil deti z projektu Staráme sa

Aj deti, ktorým pomáhame v rámci nášho projektu Staráme sa, sa stretli so sv. Mikulášom v mestách Rajec, Stropkov, Nitra a v obci Stráňavy (okres Žilina). Ďakujeme nášmu kamarátovi za sponzorský finančný príspevok na balíčky sladkostí pre Patrika, Maťka, Dominika a Terezku z Rajca a pre ďalšie deti z ostatných miest. Taktiež ďakujem pani Anne Tordovej z Mestského kultúrneho strediska v Rajci za „zapožičanie“ Mikuláša.

Konať dobro niečo stojí. Vedel to už sv. Mikuláš, ktorého moc bola paradoxne v peniazoch. Po smrti rodičov zdedil veľké majetky a s pomocou peňazí dokázal vykúpiť väzňov, otrokov zo zajatia, pomôcť mnohým chudobným.

Náš Mikuláš deťom nedáva peniaze, iba malé radosti, čo je dobré. Čo nie je dobré, postavu nášho Mikuláša deformuje americký Santa Claus. Rob dobro a budeš sa mať dobre. Konanie dobra, nesie so sebou aj odmenu, tú, v časnom živote: vnútorný pokoj, dobrú vôľu, radosť a ľudskú zrelosť.

———————-

V prípade, ak máte záujem prispieť ľubovoľnou čiastkou na pomoc ľuďom v núdzi, ktorí našu pomoc potrebujú, neváhajte tak urobiť na číslo účtu občianskeho združenia Slovenské Hnutie Obrody: SK7665000000000020148117 a do poznámky napíšte: projekt Staráme sa. Ďakujeme. Pomáhajme si, Slováci. Veď je to také jednoduché.

———————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds