Video. Katarína Boková: Prajeme vám pokojné a radostné veľkonočné sviatky

Veľký piatok je v kresťanskom kalendári piatok pred Veľkou nocou. Tento deň je pripomienka smrti Ježiša Krista na kríži. Veľký piatok je časom prísneho pôstu, rozjímania, modlitieb, pašií a očistných obradov.

V tento deň sa podľa ľudových skúseností zakazovalo hýbať zemou, pretože sa verilo, že ešte spí – táto obyčaj má korene v starých kultoch uctievania zeme. Ľudia verili, že zem je zjari ťarchavá. Mnohí sa jej klaňali a bozkávali ju s nádejou, že sila zeme prejde takýmto dotykom i do človeka. Mnohé ženy dodnes na Veľký piatok stierajú z jarných lúk rosu.

Na Veľký piatok sa vzťahuje aj prísny zákaz pitia alkoholu, lebo gazda, ktorý by to porušil, bol by údajne v lete stále smädný a hrozilo by mu, že ho uštipne had.

Pozrite si veľkonočné prianie Kataríny Bokovej a jej syna:

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds