Vyhlásenie delegátov snemu SHO k politickej budúcnosti nášho hnutia

Delegáti Snemu Slovenského Hnutia Obrody, ktorý sa uskutočnil v sobotu 28. mája 2016 súhlasia s tým, aby názov Slovenské Hnutie Obrody a značka SHO boli v budúcnosti použité v procese registrácie nášho hnutia na Ministerstve vnútra SR ako politického hnutia.

Delegáti snemu súhlasia s registrovaním Slovenského Hnutia Obrody na Ministerstve vnútra SR ako politického hnutia, ako aj s tým, aby sa naše hnutie v budúcnosti uchádzalo o dôveru voličov vo voľbách.

Nitra, 28. máj 2016

————————————————————————–

Pomôžte pri zbere podpisov občanov SR pre založenie politického hnutia Slovenské Hnutie Obrody

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť podpisový hárok.

Pravidlá pre vyplnenie: Podpisový hárok sa musí vyplniť čitateľne, paličkovým písmom, bez skratiek. Podpisové hárky nečíslujte, prípravný výbor SHO ich očísluje. Ak sa niekto pomýli pri vypĺňaní, jednoducho začne v novom riadku. V podpisových hárkoch sa nesmie prečiarkovať ani prepisovať ani použivať opakovacie znamienko. Podpisový hárok môže podpísať iba občan SR, starší ako 18 rokov.

Vyplnené hárky môžete poslať na adresu: Slovenské Hnutie Obrody, Farská 5, 949 01 Nitra. Ďakujeme.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds