Vyhlásenie Predsedníctva SHO k parlamentným voľbám 2016

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody vyzýva svojich podporovateľov a sympatizantov, aby sa v otázke blížiacich sa volieb do NR SR riadili vlastným úsudkom. SHO vo voľbách nepodporuje žiadny konkrétny politický subjekt alebo kandidáta akejkoľvek politickej strany.

V prípade rozhodnutia zúčastniť sa volieb do NR SR odporúčame podporiť tých kandidátov, ktorí svojím pôsobením nadväzujú na prácu a odkaz našich národných buditeľov.

Neodporúčame voliť osoby, ktoré sa principiálne stavali proti obnoveniu Slovenskej republiky po páde ZSSR, oslabovali suverenitu, podkopávali územnú celistvosť štátu, lobovali za vstup do NATO a Európskej únie a politiku týchto subjektov. Tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na represiách komunistického režimu, či už členstvom v KSČ alebo priamym útlakom. Tých, ktorí bojujú proti cyrilometodskému duchovnému dedičstvu našich predkov. Tých, ktorí v politickej alebo občianskej sfére presadzovali kultúru smrti a rozkladnú činnosť mimovládnych organizácií sponzorovaných Washingtonom a Bruselom. Tých, ktorí sa podieľali na korupcii, rozkrádaní štátu, privatizácii strategických podnikov.

Skutočnej duchovnej a hmotnej obrode národa musí predchádzať obnovovanie a zveľaďovanie tradičných hodnôt na úrovni jednotlivca a celej spoločnosti. Boj za víziu nového a silného Slovenska sa nemôže zúžiť len na politický zápas za odstránenie súčasných skorumpovaných a dekadentných politikov.

Predsedníctvo SHO, Žilina 30. január 2016

  •  
  •  
  •  
  •