Vyhlásenie predsedníctva SHO k parlamentným voľbám 2016

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody vyzýva svojich podporovateľov a sympatizantov, aby sa v otázke blížiacich sa volieb do NR SR riadili vlastným úsudkom. SHO vo voľbách nepodporuje žiadny konkrétny politický subjekt alebo kandidáta akejkoľvek politickej strany.

V prípade rozhodnutia zúčastniť sa volieb do NR SR odporúčame podporiť tých kandidátov, ktorí svojím pôsobením nadväzujú na prácu a odkaz našich národných buditeľov.

Neodporúčame voliť osoby, ktoré sa principiálne stavali proti obnoveniu Slovenskej republiky po páde ZSSR, oslabovali suverenitu, podkopávali územnú celistvosť štátu, lobovali za vstup do NATO a Európskej únie a politiku týchto subjektov. Tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na represiách komunistického režimu, či už členstvom v KSČ alebo priamym útlakom. Tých, ktorí bojujú proti cyrilometodskému duchovnému dedičstvu našich predkov. Tých, ktorí v politickej alebo občianskej sfére presadzovali kultúru smrti a rozkladnú činnosť mimovládnych organizácií sponzorovaných Washingtonom a Bruselom. Tých, ktorí sa podieľali na korupcii, rozkrádaní štátu, privatizácii strategických podnikov.

Skutočnej duchovnej a hmotnej obrode národa musí predchádzať obnovovanie a zveľaďovanie tradičných hodnôt na úrovni jednotlivca a celej spoločnosti. Boj za víziu nového a silného Slovenska sa nemôže zúžiť len na politický zápas za odstránenie súčasných skorumpovaných a dekadentných politikov.

Predsedníctvo SHO, Žilina 30. január 2016

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds