Zotrvávanie Slovenska v NATO je za súčasných podmienok neakceptovateľné

Slovenské Hnutie Obrody konštatuje, že činnosť Severoatlantickej aliancie je dlhodobo v priamom rozpore s pôvodnou myšlienkou vzniku mierového obranného zoskupenia, ktorá stála pri jeho zrode v roku 1949 a ktorého vytvorenie bolo reakciou na rozpínajúcu sa komunistickú ideológiu vo východnej Európe.

Po rozpade ZSSR v roku 1991 a s tým súvisiaceho zániku nepriateľa západnej demokracie, sa NATO pod vedením USA postupne pretransformovalo na expanzívne a útočné vojenské zoskupenie. Je zodpovedné za vojenskú agresiu proti suverénnemu štátu bývalej Juhoslovanskej zväzovej republike. Pri tomto nelegálnom akte jednostrannej agresie bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN bolo ignorované medzinárodné právo aj Ženevské konvencie. Porušovanie medzinárodných dohôd vyústilo do vraždenia civilistov, vrátane žien a detí, bombardovania škôl a nemocníc, ničenia infraštruktúry. Výsledkom agresie bola protiprávna inštalácia zločineckého režimu v „štáte“ Kosovo a vybudovanie druhej najväčšej základne USA v Európe.

Vyslovujeme poľutovanie nad vtedajším vazalským postojom vrcholných predstaviteľov SR, ktorí umožnili prelety lietadiel NATO cez slovenské územie.

Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov aliancie. Ako zámienku na rozširovanie svojho vplyvu potom používa veľmi nebezpečnú vojnovú propagandu, aktuálne najmä v súvislosti s podporou ilegálneho režimu na Ukrajine, ktorá vedie ku eskalácii napätia medzi európskymi štátmi a Ruskou Federáciou a Čínou.

Slovenské Hnutie Obrody vníma servilnosť NATO voči agresívnej politike USA ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.

Sme si vedomí všetkých katastrofálnych dôsledkov vojnových konfliktov a chápeme nutnosť mierových rozhovorov a dohôd, vedúcich k udržaniu mieru v Európe a vo svete. Zároveň však odmietame súčasnú jednostrannú agresívnu politiku ovládnutia a kumulácie moci, politiku unipolárneho sveta pod vedením USA.

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že trvalý mier je dosiahnuteľný len porozumením a spoluprácou suverénnych štátov s rovnocenným postavením a striktným dodržiavaním medzinárodných dohôd.

Snem SHO, Nitra 30. máj 2015

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds