Za slovenskú korunu

Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že Slovenská republika si má ponechať jeden zo základných symbolov štátnej suverenity, svoju národnú menu.

Ekonomické úspechy Slovenska, výrazný rast ekonomiky a silnejúca koruna sú zárukou budúceho zhodnotenia úspor a financií občanov Slovenska v prípade, ak by sa nezaviedla spoločná európska mena.

Zavedenie eura na Slovensku v budúcnosti spôsobí okrem iného aj stratu možnosti rýchleho zvyšovania životnej úrovne a to aj z dôvodu spoločnej menovej politiky celej eurozóny v ktorej bude Slovensko hrať „druhé husle“.

Slovenské Hnutie Obrody vyzýva kompetentných slovenských činiteľov, aby si uvedomili, že podporou eura priamo ohrozujú budúcnosť Slovenska a spokojný život nasledujúcich generácií Slovákov a Sloveniek.

Predsedníctvo SHO, 15. jún 2008

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds