Zásada Slováci Slovákom funguje aj v praxi

Ľudia za ktorými neostávajú veľké výdobytky, ale len sled malých láskavostí, nežili nadarmo.

Aktivity dobrovoľníkov Slovenského Hnutia Obrody na poli sociálnej pomoci sú pevne zakorenené i v Nitre. Mestská ubytovňa v Nitre je domovom dvoch rodín, ktoré sú súčasťou projektu Staráme sa. Rodina Zuzany Ploštinskej, ktorá vychováva 17-ročného syna a stará sa o svoju ťažko chorú 90-ročnú matkou, je jednou z nich.

V piatok 25. novembra sme sa dozvedeli, že rodine Ploštinskej hrozí vysťahovanie z Mestskej ubytovne, pretože nie vždy dokáže uhradiť nájomné včas, čím sa voči mestu Nitra nakopili nedoplatky nielen za bývanie, ale i komunálne služby. Nedoplatky voči mestu sčasti delegované exekútorovi ohrozujú i výhliadku na pridelenie nájomného bytu. Rozhodli sme sa pomôcť rodine Ploštinskej v duchu zásady Slováci Slovákom.

Na FB-stránke projektu Staráme sa sme uverejnili výzvu na vyzbieranie mesačného nájmu pre spomínanú rodinu vo výške 100 eur. Reakcie ľudí dokázali, že Slováci nie sú národ ľahostajný. Do utorka rána 29. novembra sa podarilo vyzbierať úctyhodných 364 eur, ktoré sme dnes odovzdali kompetentným.

Viacerí z vás ste nás poprosili o anonymitu, preto je uverejnený zoznam so začiatkom, no nie celým menom a čiastočným číslom účtu, z ktorého ste poslali príspevok. Na základe týchto údajov si svoju platbu prispievatelia môžu plnohodnotne identifikovať.

Zoznam príspevkov, ktoré sa pripísali na zverejnený účet:

Po konzultácii s pracovníčkou Mestského úradu v Nitre sme sa rozhodli z vyzbieranej sumy 364 eur použiť na najurgentnejšie dlhy na nájomnom a komunálnych službách sumu vo výške 332 eur. Sumu 20 eur sme rodine odovzdali na nákup potravín. Čiastka 12 eur bude použitá v mesiaci december na uskutočnenie predvianočného nákupu, ku ktorej prispeje Slovenské Hnutie Obrody čiastkou 28 eur. Nákup sa uskutoční 17. decembra. Peniaze boli použité podľa nejlepšieho vedomia a svedomia.

Sme radi, že vďaka vám môžeme pomáhať ľuďom, ktorí sa napriek nepriaznivej situácii snažia žiť dôstojne. Slováci Slovákom.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds