Azylová politika musí zostať v slovenských rukách

Slovenské Hnutie Obrody je zásadne proti prijímaniu migrantov, ktorých Slovenskej republike nanucuje Európska únia.

Konštatujeme, že agresívna zahraničná politika Severoatlantickej aliancie, motivovaná predovšetkým mocenskými záujmami USA, má značný podiel na eskalácii napätia, devastácii a novej vlne utečencov z krajín severnej Afriky, Blízkeho a Stredného východu. Slovenská republika nenesie zodpovednosť za rozpútanie týchto vojnových konfliktov a revolúcií, preto považujeme za nespravodlivé, aby niesla ich predvídateľné následky.

Zároveň však vnímame utrpenie tamojšieho obyvateľstva a za nevyhnutné a skutočné riešenie väčšiny ich problémov považujeme rešpektovanie suverenity týchto krajín a nezasahovanie do ich vnútorných pomerov tzv. farebnými revolúciami alebo násilnými vojenskými intervenciami.

Slovenské Hnutie Obrody má v prvom rade na zreteli ochranu a rozvoj štátotvorného slovenského národa a všetkých lojálnych občanov v našej vlasti. Veríme, že slovenský národ má optimálne podmienky na vývin v súčasnej etnickej a duchovnej konštelácii. S odvolaním sa na sebaurčovacie právo každého národa, budeme hájiť prirodzený nárok Slovákov sídliť a rozvíjať sa na území, kde budú tvoriť dominantnú väčšinu.

Azylová politika musí zostať výlučne v slovenských rukách.

Nitra, dňa 30. mája 2015 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds