Azylová politika musí zostať v slovenských rukách

V sobotu 30. mája sa v Nitre uskutočnil snem Slovenského Hnutia Obrody, na ktorom delegáti snemu prijali vyhlásenie k masovému prílivu migrantov do Európy. 

Slovenské Hnutie Obrody je zásadne proti prijímaniu migrantov, ktorých Slovenskej republike nanucuje Európska únia. Azylová politika musí zostať výlučne v slovenských rukách.

Konštatujeme, že agresívna zahraničná politika Severoatlantickej aliancie, motivovaná predovšetkým mocenskými záujmami USA, má značný podiel na eskalácii napätia, devastácii a novej vlne utečencov z krajín severnej Afriky, Blízkeho a Stredného východu. Slovenská republika nenesie zodpovednosť za rozpútanie týchto vojnových konfliktov a revolúcií, preto považujeme za nespravodlivé, aby niesla ich predvídateľné následky.

Zároveň však vnímame utrpenie tamojšieho obyvateľstva a za nevyhnutné a skutočné riešenie väčšiny ich problémov považujeme rešpektovanie suverenity týchto krajín a nezasahovanie do ich vnútorných pomerov tzv. farebnými revolúciami alebo násilnými vojenskými intervenciami.

Slovenské Hnutie Obrody má v prvom rade na zreteli ochranu a rozvoj štátotvorného slovenského národa a všetkých lojálnych občanov v našej vlasti. Veríme, že slovenský národ má optimálne podmienky na vývin v súčasnej etnickej a duchovnej konštelácii. S odvolaním sa na sebaurčovacie právo každého národa, budeme hájiť prirodzený nárok Slovákov sídliť a rozvíjať sa na území, kde budú tvoriť dominantnú väčšinu.

Snem SHO, Nitra 30. máj 2015 

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds