Budúcnosť bude zrkadlom našich činov v súčasnosti

Pamätám sa na to, ako keby sa to stalo len pred pár dňami. Na počiatku všetkého bola myšlienka. Skvelá myšlienka. Rozhodli sme sa, že za Slovenské Hnutie Obrody musia hovoriť skutky, pretože samotné slová nedokážu zmeniť svet, ten dokážu zmeniť na činy.

V Nitre sme našli prvú rodinu, ktorá potrebovala pomoc. Išlo o šesťčlennú rodinu. Nezamestnaná matka sama vychováva svojich 5 chlapcov – Števa (15 rokov), Matúša a Lukáša (obaja 13 rokov), Petra a Pavla (obaja 11 rokov). Od tohto okamihu ubehli presne 4 roky, čo sme navštívili túto rodinu a prvýkrát jej pomohli. Naším cieľom bolo od začiatku rozšíriť projekt o ďalšie rodiny a do ďalších slovenských miest, no veľmi podstatným bolo do nášho projektu zapojiť Slovákov od ktorých bol a je projekt „závislý“. Hlavne na vás priatelia od začiatku záležalo, ako rýchlo dokážeme expandovať a koľkým rodinám dokážeme spolu pomáhať.

Vďaka vám sme projekt rozšírili

Po štyroch rokoch spolupráce môžem s hrdosťou napísať, že ste nás nesklamali, naopak, príjemne ste nás prekvapili. Aj vďaka vám sa nám podarilo v roku 2012 dostať projekt do Žiliny a Stropkova, roku 2013 do Rajca a roku 2014 sme sa dostali aj do Lučenca a Bánoviec nad Bebravou. K dnešnému dňu pomáhame spolu 11 slovenským rodinám s 30 deťmi. Okrem potravinovej pomoci nezabúdame ani na deti, ktorým sa snažíme poskytnúť rôzne možnosti aktívneho využitia voľného času. Vďaka projektu deti absolvovali za štyri roky niekoľko desiatok výletov po celom Slovensku, po hradoch, zámkoch…

Spolupracujeme s podobnými iniciatívami

Projektu sa podarilo nadviazať spoluprácu s podobne zameranými iniciatívami na pomoc slovenským rodinám s ktorými si vzájomne pomáhame. Ide najmä o Skupinovú sociálnu prácu vedenú pani Hullovou, či iniciatívu Podaj ďalej Prešov vedenú pani Polanskou. Ďalšou iniciatívou, do ktorej sme zapojili naše rodiny, je iniciatíva Darujme sladké Vianoce. Výnimočné Vianoce tohto roku zažilo šesť našich rodín vďaka projektu Košík radosti, ktorý funguje pod záštitou mediálnej spoločnosti Andre-media SK. Chlapi venovali každej z rodín nákup v hodnote 150 eur a k tomu im darovali hotovosť 50 eur. Veľmi príjemným prekvapením pre projekt bolo aj zapojenie zahraničných Slovákov, za všetkých spomeniem Mareka Fajčíka žijúceho v Nórsku, ktorý prešiel úctyhodných 2 500km, aby nám osobne odovzdal plné auto vecí, ktoré vyzbieral v Nórsku pre sociálne slabšie rodiny.

Všetkým vyššie spomenutým iniciatívam, podnikateľom, reštauráciám, priateľom, podporovateľom patrí za celý tím aktivistov projektu a samozrejme v mene rodín veľké ĎAKUJEME. Nesmierne si vážime to, čo robíte.Vy ste zrkadlom našej spoločnosti, nášho národa.

Plány do budúcnosti

A čo naše ciele a predstavy do budúcnosti? Tie ostali od vzniku nášho projektu nezmenené. Chceme ďalej pokračovať v tom, čo robíme a robiť to ešte lepšie. Chceme osloviť viac organizácií, firiem, jednotlivcov a napredovať. Priatelia, vyzývame vás, nebuďte ľahostajní, pretože slovami zakladateľa projektu Staráme sa Róberta Šveca „Nezáujem, ľahostajnosť a slabosť je to, čo ničí náš národ a štát. Ale my sme tu preto, aby sme pohli veci dopredu a neplakali nad situáciou dnešných dní, pretože budúcnosť bude zrkadlom našich činov v súčasnosti.“

Ak sa ste sa rozhodli, že chcete priložiť aj vy ruku k dielu, neváhajte a kontaktujte nás mailom na staramesa@sho.sk. Staňte sa súčasťou úspešného projektu.

Autor: Pavol Soóš

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds