FOTO: 4. a 5. júl. SHO: Slováci. Len smelo. A so vztýčenými hlavami. Máme byť na čo hrdí

Víkend 4. a 5. júla patril v starobylej Nitre oslavám štátneho sviatku – Sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Staroslovenské knieža Rastislav sa pokúšal zbaviť Veľkú Moravu závislosti od Franskej ríše aj v cirkevných oblastiach. Preto v roku 862 vypravil k byzantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo s prosbou, aby do jeho krajiny poslal vierozvestcov ovládajúcich jazyk našich predkov. Byzantský cisár vyhovel Rastislavovej žiadosti a vypravil na Veľkú Moravu dvoch vzdelaných bratov Konštantína (Cyrila) a Metoda.

Bratia prišli na územie dnešného Slovenska v roku 863 už s prekladom časti Svätého písma a modlitieb do staroslovenčiny. Okrem liturgických kníh priniesli aj osobitné písmo prispôsobené hláskosloviu jazyka našich predkov – hlaholiku. Položili tak základy nášho písomníctva. Píše sa v knihe Slovenské dejiny pre každého, ktorú napísal historik Ivan Mrva.

V sobotu 4. júla sme navštívili Nitriansky hrad a zobrali sme s nami aj Reného z obce Zbehy, z rodiny, ktorej pomáhame v našom úspešnom sociálnom projekte Staráme sa. A v nedeľu 5. júla sa k nám pripojili Jurko, Marcel a ich mamina Erika z Nového Mesta nad Váhom. Bolo super, oddychovo a hodnotovo krásne. Fotky to potvrdzujú.

Navštívili sme aj Katedrálu sv. Emeráma. Bez komentára. Ale jedno slovo predsa: Skvostné.

Slováci, hrdo a so vztýčenými hlavami. V čase, kedy iné národy ešte ani neboli alebo sa iba formovali, a angličtina bola iba bezvýznamným kmeňovým nárečím, sa stala staroslovenčina popri latinčine, gréčtine a hebrejčine štvrtým liturgickým jazykom sveta. A aj na to musíme byť hrdí.

————————-

Prečítajte si tiež: Odkaz našich dejín: Staroslovenčina. Štvrtý liturgický jazyk

————————-

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds