M. R. Štefánik: Vôľa, skutočná vôľa všetko zmôže

V sobotu 4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti nášho M. R. Štefánika. Muža, ktorý sa zlatými písmenami zapísal do slovenských dejín.

Takto Štefánika vnímal český literárny kritik, spisovateľ a novinár František Xaver Šalda: Štefánikovo dielo je na prvý pohľad jediný zázrak… Myslím, že Štefánik bol rýdzi Slovák práve týmito stránkami svojej osobnosti: ustavične vrel, ustavične kypel plánmi, podnetmi, ustavične pracovala i jeho obrazotvornosť. Vynachádzavosť, bádavosť, opravdivosť, mravná i tvorivá nekompromisnosť boli i jeho osobné dary, ale oheň a vášeň, s ktorou vo veľkých rozmeroch uskutočňoval myslenie, a pritom čaro osobnosti, krásny spoločenský takt a vkus, jeho rytierskosť a veľkodušnosť . V nich, okrem osobnej vlastnosti je i čosi typické slovenské a vlastné čistému, rýdzemu géniovi jeho kmeňa.

A Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody je presvedčený o tom, že Slovensko aj dnes potrebuje svojho Štefánika, pretože dejiny nikdy netvorili slabí, neduživí jedinci, ktorí vajatali. Dejiny tvorili a vždy budú tvoriť iba silní ľudia s vôľou a odhodlaním dokázať všetko, čo si zaumienia. Presne tak, ako M. R. Štefánik.

  •  
  •  
  •  
  •