Národný pochod za život. SHO: Hovoríme áno životu a normálnosti. Nie liberalizmu

V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutočnil ďalší Národný pochod za život. Vyše 50-tisíc Slovákov, zo všetkých kútov našej vlasti, jasne povedalo, že chceme slovenské a normálne Slovensko. Liberáli „dostali po nose“ v hlavnom meste našej vlasti. Tak je to správne, tak to má byť.

Posolstvo pochodu je jasné: Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

———————-

Našu videopozvánku na Národný pochod za život 2019 si môžete pozrieť TU.

———————-

Snívame o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať. Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame. Píše sa na stránke Národného pochodu za život 2019.

Posolstvo Slovenského Hnutia Obrody je tiež jasné: Chceme Slovensko, ktoré bude mať úctu k životu a normálnosti. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť tradície a hodnoty našich predkov. Chceme Slovensko bez zločineckej ideológie liberalizmu a jej dekadentnom vplyve na život a medziľudské vzťahy. Chceme Slovensko pokojné, bez neslovenských elementov, ktoré vyrušujú zodpovedných občanov našej vlasti v ich každodennom živote. Takéto Slovensko chceme. A tak sa aj stane.  

———————–

Prečítajte si tiež: SHO: Sme za ochranu života od počatia. A aj preto podporujeme Národný pochod za život

———————–

Pozrite si aj fotografie z Národného pochodu za život 2019:

 

Fotografie z Národného pochodu za život 2013, ktorý sa uskutočnil v Košiciach a ktorý sme taktiež podporili našou účasťou si môžete pozrieť TU.

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds