Našou prioritou je výchova mládeže k vlastenectvu

Róbert Švec: „Je potrebné, aby mládež poznala našu históriu a významné osobnosti, pretože iba vzdelaná mládež môže byť základom nového a silného Slovenska.“

V sobotu 25. apríla sme spolu s deťmi z projektu Staráme sa navštívili hrad Devín. Matica slovenská v rámci Roku Ľudovíta Štúra v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Bratislava-Devín zorganizovala na Devíne slávnosť, ktorá bola venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a vychádzke štúrovcov na Devín – 24. apríl 1836.