Odkaz šovinistom z SMK: Slovenčina bude spájať všetkých občanov našej vlasti

Na Slovensku, na slovenskom juhu najčastejšie, sa už stalo tradíciou časté nadraďovanie jazyka cudzieho národa, nad ten náš – slovenský. Hovoríte si: „Fajn, veď v tej oblasti nežijú (iba) Slováci,“ alebo „musíme byť  progresívni a otvorení cudzincom,“ ktorí by slovenskému nápisu aj tak nerozumeli.

Takéto zmýšľanie je však iba prejavom mentálnej slabosti a deficitu národnej hrdosti. Zdravo hrdý národ si svoj jazyk ochraňuje a zveľaďuje. Je  predsa základným znakom našej identity a zároveň je slovenčina i primárnym komunikačným jazykom na celom území Slovenskej republiky.

V prípade ochrany slovenčiny sa však na Slovensku stretávame s obrovskou apatiou voči nej samej a benevolentne, priam ponižujúco ju často dávame na vedľajšiu koľaj a uprednostňuje sa použitie cudzieho jazykového elementu. Len tak, zo zvyku. Lebo na západe sme si zvykli na češtinu, na severe na poľštinu, na východe na rusínčinu a my Slováci zo slovenského juhu na maďarčinu. Na slovenčinu si však stále všetci nezvykli, alebo si zvyknúť ani nechcú. To je prípad subjektov, ktoré odmietajú existenciu SR, ale (paradoxne) aj vďaka nej môžu existovať a pôsobiť. Ukážkovým príkladom je iredentizmom presiaknutá SMK. Tá je známa tým, že svoju politiku si zakladá na vyvolávaní národnostných vášní a presadzovaní záujmov cudzieho štátu na našom území. Tipnite si, ktorého.

Svojej povesti táto partaj naozaj neostáva nič dlžná. Na vlne dezinformácií, ktoré komunikovala svojim voličom v súvislosti s novelou zákona o štátnych symbolov, sa vedenie tejto strany rozhodlo vyhotoviť a vylepiť po celom slovenskom juhu veľkoplošné pútače, na ktorých je maďarská trikolóra a na nej napísané začiatočné slová maďarskej hymny, ktorých preklad do štátneho jazyka – slovenčiny, pravdaže, nezabezpečilo.

V tejto súvislosti nás Marek z Komárna informoval, že poslal podnet na príslušné štátne orgány, ktoré podľa zákona majú oprávnenie vo veci konať: „Týmto Vás žiadam o vyvodenie zákonného postihu voči pochybnej protislovenskej strane SMK, resp. jej predstaviteľom za protizákonne vyhotovené bilbordy, ktoré zbytočne rozdúchavajú vášne a národnostné trenice. Na uvedenom bilborde je prvá strofa maďarskej hymny, no je LEN v maďarskom jazyku, čo je bez najmenších pochýb zjavná provokácia! Žiaľ, táto pochybná strana je takýmito činmi známa už dlhé roky a kompetentní dodnes nevyvodili žiadne dôsledky!“

Na šovinistické a protizákonné aktivity SMK upozorňujeme už veľmi dlho a so stanoviskom Mareka z Komárna sa plne stotožňujeme a dodávame, že budúcnosť slovenského juhu nesmie spočívať v rozdúchavaní národnostných vášní, ale v budovaní lojality tu žijúcich občanov k slovenskej štátnosti.

A preto Bože, požehnaj slovenčinu, aby slovenský juh naďalej netrpel, lebo ona je tá, ktorá má spájať, a nie rozdeľovať.

Autor: Pavol Poprocký

Ponúkame vám ďalšie dva príklady toho, ako šovinisti z SMK na slovenskom juhu porušujú zákony Slovenskej republiky. V zákone o štátnom jazyku je presne určené, akým spôsobom sa má používať jazyk národnostnej menšiny na slovenskom území: „Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu a v reklame sa poradie textov neurčuje.“

——————————————————

Stanovisko Róberta Šveca: V budúcnosti urobíme všetko preto, aby bola SMK, vzhľadom na jej nezákonné a šovinistické aktivity namierené proti pokojnému spolunažívaniu Slovákov a všetkých lojálnych občanov Slovenskej republiky, postavená mimo zákon.

——————————————————

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds