Deň 24. máj 2004 je rodným dátumom nášho hnutia. Všetko čo robíme, pre vás robíme

Deň 24. máj 2004 je rodným dátumom Slovenského Hnutia Obrody. Oslavujeme 15. výročie vzniku a úspešného fungovania nášho občianskeho združenia. 15 rokov služby vlasti. 15 rokov konkrétnych výsledkov.

Pred 15 rokmi sme mali jeden základný cieľ. Ukázať Slovákom, že vlastenectvo a služba národu môžu mať a aj musia mať normálnu podobu. Že slúžiť Slovensku sa musí dlhodobo a zodpovedne. Pretože iba dlhodobá koncepcia prináša ovocie v podobe konkrétnych výsledkov. A každý, kto sleduje aktivity nášho hnutia mi dá za pravdu, že tento cieľ sme ako občianske hnutie splnili. Preto nastal čas, aby sme sa posunuli ďalej. Aby sme vám slúžili vo volených funkciách na miestnej, krajskej a aj celoštátnej úrovni. Vo volených funkciách.

V stredu 15. mája v 15. roku úspešného fungovania Slovenského Hnutia Obrody ako občianskeho združenia, ministerstvo vnútra zaregistrovalo Slovenské Hnutie Obrody do registra politických strán a politických hnutí. Nastupujeme na politickú cestu s čistým štítom ako politické hnutie, ktoré vzniklo zdola, ako prejav vôle Slovákov a nie kúpou alebo premenovaním už existujúceho politického subjektu.

Naša otčina má veľmi veľa politikov. Politikov, ktorí spravujú našu vlasť ako kolóniu pre cudzích pánov, áno, to je presná definícia súčasných štandardných politikov. Ale Slovensko potrebuje štátnikov, ktorí budú mať dlhodobú koncepciu rozvoja nášho štátu na niekoľko desaťročí dopredu. Štátnikov, ktorí budú pracovať dlhodobo, zodpovedne a koncepčne. Štátnikov hodnôt a zásad.

V roku 2015 sme podporili masové protesty v uliciach Bratislavy proti povinným kvótam pre migrantov. Nahlas sme povedali: Stop nezmyslom, ktoré prichádzajú z Bruselu.

Liberáli sú známi tým, že veľmi radi škatuľkujú svojich názorových oponentov a nálepkujú ich rôznymi kontroverznými označeniami. Naše hnutie často prezentujú ako zoskupenie ľudí, ktoré je zamerané protieurópsky, protiamericky a prorusky. A akí v skutočnosti sme? 

Nie sme protieurópski. Nesúhlasíme ale s tým, aby sa z EÚ stával centralizovaný politický moloch. Sme presvedčení, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným. Slovenská republika by sa nemala príliš jednostranne orientovať na jedno mocensko-civilizačné zoskupenie na úkor poškodenia hospodárskych vzťahov s inými mocnosťami.

Nie sme ani protiamerickí, máme ale výhrady voči politike súčasných politických elít v USA a aj voči politike NATO pod vedením USA. Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov aliancie. Servilnosť NATO voči agresívnej politike USA vnímame ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.

Nie sme proruskí, sme proslovenskí. Nechceme slúžiť ani Západu, ani Východu. Chceme byť sami sebou. Po roku 1989 sme sa zbavili sovietskych vojenských základní na našom území a odišli aj sovietski vojaci a bolo nám sľubované, že už nikdy do žiadnych vojenských paktov nepôjdeme. A dnes nám hrozí, že na území Slovenskej republiky budú základne USA a rozmiestnení americkí vojaci. Odmietame, aby na slovenskom území boli akékoľvek základne cudzích vojsk, či už americké, ruské, čínske alebo japonské. Na našom území môžu byť iba slovenské vojenské základne. Aby bola Slovenská republika vojensky neangažovaným štátom a na slovenskom území boli iba slovenské vojenské základne, považujeme za jeden zo základných záujmov nášho štátu.

Naším cieľom je ponúknuť Slovákom alternatívu voči stranám, ktoré sa tvária vlastenecky a s kvalitným proslovenským programom viesť Slovensko správnou cestou, slovenskou cestou. Robiť politiku vlasteneckú, národnú, bez extrémov a nezodpovednosti.

Áno, to sme my, Slovenské Hnutie Obrody.

 

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds