OSLAVUJEME 20. výročie vzniku Slovenského Hnutia Obrody: Róbert Švec sa vám prihovára

Dámy a páni. Slovenky a Slováci. Priatelia. Rodným dátumom nášho hnutia je 24. máj 2004.

V tento deň začalo svoj príbeh písať Slovenské Hnutie Obrody ako občianske združenie. Pred 20 rokmi sme mali jeden základný cieľ, a to dokázať, že aktivity v prospech národa a vlasti môžu mať aj normálnu formu a aj obsah.

Tento cieľ sa nám ako občianskym aktivistom podarilo naplniť. Okrem iného sme dokázali, že rodinám v núdzi sa dá pomáhať aj adresne a zodpovedne, a aj bez toho, aby sme sociálne slabých zneužívali na primitívnu reklamu v médiách prostredníctvom šekov s neonacistickou symbolikou, ako niekto.

Vďaka nášmu sociálnemu projektu Staráme sa pomáhame dlhodobo rodinám v núdzi, pravidelne a nezištne. Už od roku 2011. Celú históriu nášho sociálneho aktivizmu si môžete pozrieť TU.

V roku 2008 sme rozbehli aj ekologický projekt Nebuď sviňa. Zlikvidovali sme niekoľko čiernych skládok po celom území našej vlasti a aj to je dôkaz toho, že ochrana príroda bola, je a aj bude našou agendou. V súčasnosti sa náš projekt zameriava najmä na športovo-turistické aktivity. Históriu nášho aktivizmu si môžete pozrieť TU.

Hrdí sme aj na naše noviny Právo Národa, ktoré vychádzajú nepretržite od roku 2001. Áno, začali sme ich vydávať ešte pred vznikom Slovenského Hnutia Obrody, ako skupina mladých proslovenských aktivistov. Podrobnosti sa dozviete TU.

Kamaráti. V dejinách nášho hnutia sme zažili rôzne situácie, aj pokusy o kopírovanie nášho sociálneho projektu, aj pokusy o vydávanie rôznych tlačovín rôznymi organizáciami na úkor Práva Národa. A výsledok? Ten kto nás chcel kopírovať neuspel. Pretože všetci tí plagiátori nemali a nemajú čistú a úprimnú proslovenskú dušu, nemali a nemajú oceľovú vôľu a preto neuspeli.

Musím spomenúť aj posmešky na našu adresu, keď v čase, kedy iní akože národní aktivisti pobehovali po Slovensku veľmi zvláštne oblečení, tak my sme sa už vtedy obliekali normálne, buď športovo alebo ste nás mohli vidieť v oblekoch a v kravatách. Pred pár rokmi sa nám za to, akože národní aktivisti posmievali, dali nám prezývku kravaťáci a tvrdili nám, že v oblekoch a kravatách chodia iba homosexuáli a liberáli. A dnes, tí, ktorí sa nám posmievali, sa obliekajú do oblekov, a nosia dokonca aj biele košele a červené kravaty.

Áno, môžeme, ba musíme konštatovať, že SHO ako občianske združenie bolo, stále je a bude aj naďalej úspešné. V našich projektoch a aktivitách pokračujeme.

V máji 2019 bolo Slovenské Hnutie Obrody zaregistrované na ministerstva vnútra aj ako politický subjekt. Na tomto mieste musím zdôrazniť, že politický subjekt sme nezískali kúpením iného subjektu a jeho premenovaní, ako je to zvykom aj na národnej scéne, ale poctivo sme vyzbierali podpisy od občanov, tak ako nám to zákon ukladal. A aj na tomto mieste vám, dámy a páni, ďakujem za každý jeden podpis.

Naše hnutie ako politický subjekt je iba na začiatku svojej cesty. A tak ako pri svojom vzniku malo naše občianske združenie základné poslanie, dokázať, že proslovenské aktivity môžu mať normálnu formu a aj obsah, tak základnou úlohou nášho politického hnutia je obnoviť totálnu zvrchovanosť Slovenskej republiky dovnútra a aj navonok a to vo všetkých oblastiach.

Áno, naším dejinným poslaním je vyviesť náš štát slovenský z pazúrov kolonizačnej EÚ a zločineckej organizácie NATO a obnoviť našu národnú menu – slovenskú korunu. Pretože iba vtedy bude náš štát opäť suverénny a zvrchovaný. Aj túto misiu splníme do poslednej bodky a tretia Slovenská republika bude štátom sily, hrdosti a odhodlania.

Slovenky a Slováci. Pred 20 rokmi sa nám smiali, keď sme zakladali Slovenské Hnutie Obrody, a dnes sa možno niektorí usmejú nad nasledujúcimi riadkami… Ale len do času…

Na ustanovujúcom sneme nášho politického hnutia som povedal, že naše hnutie nevzniklo pre rok 2019, ani pre rok 2020, a dokonca ani pre rok 2024. Naše hnutie vzniklo pre roky 2050, 2100, 2200… A na týchto mojich slovách sa nič nemení ani s odstupom času.

Mal som dostatok vôle a odhodlania z ničoho vybudovať úspešné občianske Slovenské Hnutie Obrody a nech nikto nepochybuje o tom, že mám dvojnásobne viac vôle a odhodlania, ako pred 20 rokmi, vybudovať úspešné aj politické Slovenské Hnutie Obrody. Otázka nestojí tak, či sa tak stane, ale kedy sa tak stane…

Je dané a pretože svojmu osudu nikto neunikne, platí: Slovenské Hnutie Obrody ovplyvní dejiny Slovákov tak, ako žiadne hnutie pred ním a ani po ňom. AMEN.

Váš Róbert Švec.

————————-

Prečítajte si tiež: Róbert Švec: Môj príspevok k upokojeniu situácie na Slovensku. ODPÚŠŤAM Petrovi Pellegrinimu

————————-

Zdroj: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľmi nášho dvojmesačníka vyplňte formulár TU a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds