SHO: Slovenské sviatky. Čas pre rodinu a naše tradície

V poslednom čase sa stále viac diskutuje o rušení štátnych sviatkov v Slovenskej republike. Vraj ich máme príliš veľa a ľudia by mali ešte viac a intenzívnejšie pracovať.

V dnešnej dobe sa stáva hlavným cieľom mnohých podnikateľov dosiahnuť čo najvyšší zisk. Samozrejme, cieľom podnikania je dosiahnuť zisk, proti tomu nikto nič nemá. Na druhej strane však vidíme, že niektorí majitelia podnikov a riadiaci pracovníci majú neúmerne vysoké príjmy v porovnaní so zamestnancami. Ľudia pracujú v niektorých podnikoch ako v „časoch feudalizmu“. Sú neustále kontrolovaní, nemajú pomaly čas na prestávku a oddych. Mnohí pracujú do vyčerpania a po práci nie sú schopní venovať sa svojim rodinám. Novodobí otroci pásovej veľkovýroby po určitom čase majú zdravotné problémy a aj problémy existenčné.

Práve v tomto čase sa ozývajú niektorí podnikatelia prostredníctvom svojich politických nohsledov s názormi o redukcii sviatkov a dní pracovného pokoja. Človek má právo na odpočinok a štátne sviatky a dni pracovného pokoja by mal človek tráviť v kruhu svojej rodiny. Mal by mať na to právo aj každú nedeľu, pretože nedeľa by mala byť v civilizovaných štátoch Európy dňom pracovného pokoja. Obchody by mali byť zatvorené a predavačky by mali tráviť sviatočný deň v kruhu svojej rodiny. Rešpektovali to dokonca aj komunisti v časoch najväčšej totality a ateizácie spoločnosti.

————————————————————————-

Róbert Švec: Sledujem debaty o tom, či majú byť obchody zatvorené počas sviatkov alebo nie. Pravdaže majú byť a majú byť zatvorené aj v nedeľu. A tým, ktorí na „protest“ chodia počas slovenských sviatkov nakupovať do Rakúska odkazujem, aby sa troška nad sebou a svojím životom zamysleli. Sviatky, to je čas pre rodinu, návštevy, naše tradície, poprípade, pre pomoc tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Ja som sviatočný deň, 15. september prežil medzi ľuďmi, hovorili sme spolu, debatovali o živote a prežil som skvelý deň, aj bez nakupovania. Spomaľme, aspoň počas sviatočných dní a zamyslime sa nad tým, či život nie je náhodou aj o niečom inom ako iba o peniazoch a o nakupovaní toho, čo vlastne ani nepotrebujeme.

————————————————————————-

Na nedeľu si nedovolili siahnuť ani deformovaní marxistickí ideológovia. Dovolili si však na ňu siahnuť kapitalisti, ktorých zmyslom života sú iba peniaze a zisk.

Slovensko je krajinou s dominanciou kresťanstva, najmä katolicizmu. Je preto prirodzené, že svoje miesto v živote spoločnosti majú aj kresťanské sviatky. Odpovedá to histórii a tradíciám nášho národa. Slováci mali vždy vo veľkej úcte Pannu Máriu a preto 15. septembra slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Niektorí agresívni liberáli a kozmopoliti navrhujú vypustiť zo zoznamu dní pracovného pokoja aj tento jediný mariánsky sviatok v kalendári. Títo ľudia vždy tvrdo vystupovali proti všetkému kresťanskému a národnému. Svoje názory prezentovali a prezentujú veľmi agresívne, hoci tvoria iba maličkú a bezvýznamnú marginálnu skupinku obyvateľstva. Paradoxom však je, že ich hlas je veľmi silný a majú veľký priestor v médiách. Názory Šebeja, Osuského či Dostála sú vyslovene marginálne a nereprezentujú ani jedno percento názorov občanov nášho štátu.

Pracujúci občania Slovenskej republiky majú právo na odpočinok. Majú právo na odpočinok počas dní pracovného pokoja i štátnych sviatkov. Obchodné reťazce a veľkopodnikatelia by mali dať svojim zamestnancom pokoj nielen počas štátnych sviatkov, ale mali by rešpektovať aj nedeľu ako deň pracovného pokoja.

Aspoň sa ľudia budú venovať svojim rodinám, urobia si výlet do prírody a nebudú sa venovať zvrátenej nákupnej turistike po obchodných reťazcoch, ktorá im vyháňa z peňaženiek  ťažko zarobené peniaze.

Autor: Kliment Uhrecký

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds