Projekt Nebuď sviňa! Nezmyselná ťažba ropy na Slovensku

V roku 2006 sa začala americká spoločnosť Alpine Oil & Gas zaujímať o údajné zásoby ropy a zemného plynu v oblasti Východných Karpát, Bukovských vrchov a Ondavskej vrchoviny na východe Slovenska. Ťažba by sa mala dotýkať predovšetkým obcí Ruská Poruba (okres Humenné), Krivá Oľka (okres Medzilaborce) a Smilno (okres Bardejov). Od polovice januára 2016 začali v dotknutých oblastiach prieskumné vrty. Myšlienka ťažby vyvolala oprávnené pobúrenie obyvateľov dotknutých obcí.

Protest proti plánom ťažobnej spoločnosti Alpine Oil & Gas. Miestnych obyvateľov ovládol pochopiteľný strach o zdroje pitnej vody. Podľa viacerých renomovaných hydrogeológov ich môžu poľahky raz a navždy znehodnotiť chemikálie bežne používané pri hlbinnej ťažbe ropy či plynu.
Aké sú dôvody nesúhlasu občanov s ťažbou ropy na Slovensku?
1. Reálne ohrozenie a zničenie kvality podzemných vôd, kontaminácia studní
2. Kontaminácia pôdy a vody na niekoľko generácií
3. Zničenie lesných porastov, biocenóz a životného prostredia, hluk a exhaláty
4. Zisk pre zahraničnú spoločnosť (pre obyvateľov len omrvinky, ktorá po vyťažení odíde a zanechá zničenú prírodu)
5. Nekorektné jednanie zo strany štátu a spoločnosti:

• neinformovanosť verejnosti o podmienkach ťažby a jej dopadoch ťažby na životné prostredie
• chýbajúci súhlas obyvateľov na uskutočnenie prieskumných vrtov na vlastných pozemkoch, porušovanie vlastníckych práv (z toho plynúca blokácia prechodu strojov obyvateľmi dotknutých obcí cez ich súkromné pozemky)
• predĺžená licencia od štátu pre spoločnosť Alpine Oil & Gas pre pokračovanie prieskumných vrtov je v rozpore s platnou legislatívou (viď EIA nižšie)
• falošná propaganda – tvrdenie o neškodnosti ťažby, nezáujem vlády SR o miestnych obyvateľov, arogancia štátnej moci

Arogancia úradníkov ministerstva

Ministerstvo Životného prostredia SR síce predĺžilo licenciu firme do roku 2021, ale s tým, že  doterajšia slovenská legislatíva koliduje s európskou smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Preto prebieha novelizácia vyhlášky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA – Environmental Impact Assessment), ktorou bude developer povinný posudzovať environmentálne dopady na krajinu pri vrtoch na ťažbu ropy a zemného plynu. Tiež bude mať verejnosť k dispozícii informácie o možnosti obrátiť sa na súd pri zistení porušenia zákona. Novela by mala platiť od roku 2017.

 

Ministerstvo životného prostredia sa dostatočne nezaoberá vplyvmi vrtov na tunajšiu prírodu a ignoruje nespokojných občanov. Ťažba ropy tu nie je posudzovaná v jej samej závažnosti, ale len ako nepodstatná akcia zahraničnej spoločnosti. Pritom ide o veľa. Nedajme sa oklamať rečami zahraničnej ťažbárskej spoločnosti o bezpečnosti a nulovom ohrození prírody pri ťažbe ropy a plynu!

Slovenské Hnutie Obrody podporuje obyvateľov v ich boji za zdravé životné prostredie. Ťažba ropy zanechá kontaminovanú a otrávenú vodu a pôdu. A tie sú nenahraditeľné!

Autor: Martin Bátor

————————–

Dámy a páni. Naše proslovenské aktivity môžete podporiť aj 2% z vašich daní. Ako na to? Je to jednoduché. Takto TU. Ďakujeme. Vaším správnym rozhodnutím podporíte aj seba. Veď naša činnosť je vyvíjaná pre vaše dobro.

————————–  

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds