Slovenské Hnutie Obrody vstupuje do politiky

V utorok 16. apríla sme požiadali o registráciu politického hnutia s názvom Slovenské Hnutie Obrody.

Róbert Švec z prípravného výboru politického subjektu Slovenské Hnutie Obrody, informoval médiá, že v utorok 16. apríla prípravný výbor podal Ministerstvu vnútra SR návrh na registráciu rovnomenného politického hnutia. Ako povedal, v súčasnosti výbor disponuje viac ako 13-tisícami podpismi občanov Slovenskej republiky, súhlasiacimi s tým, aby vzniklo politické hnutie s názvom Slovenské Hnutie Obrody, pričom zákonná podmienka je 10-tisíc podpisov od občanov. SHO od roku 2004 až doteraz pôsobilo ako občianske združenie, je známe pronárodnými, sociálnymi, ekologickými aktivitami a vydáva aj noviny Právo Národa.

Za základný cieľ SHO označil Róbert Švec „silné Slovensko, v ktorom bude Slovák a každý lojálny občan našej vlasti pánom a nebude mediálnym, politickým a ani ekonomickým podnájomníkom vo vlastnom štáte”.

„Som veľmi rád, že Slovenské Hnutie Obrody vstupuje na politickú scénu a ponúkne Slovákom vlasteneckú alternatívu, ktorá nebude založená na bezbrehom populizme, prázdnych sľuboch, politických kšeftoch a egoizme, ale práve naopak, bude o reálnej a dlhodobej vlasteneckej práci pre slovenský národ a všetkých lojálnych občanov, presne tak, ako to naše hnutie robí už od mája 2004. Som presvedčený o tom, že politické Slovenské Hnutie Obrody to dokáže,“ konštatuje Pavol Poprocký, člen predsedníctva SHO.

Prichádzame do budovy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontrola dokumentov pred ich odovzdaním v podateľni.

Odovzdávame návrh na registráciu politického hnutia s názvom Slovenské Hnutie Obrody.

Odovzdávame návrh na registráciu politického hnutia s názvom Slovenské Hnutie Obrody.

Všetky zákonné podmienky na registráciu sme splnili. Myslíme pozitívne a víťazne.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds