Sociálny projekt SHO: Zdravotný systém v našom štáte je chorý. My ho vyliečime

V stredu 31. júla sme pomohli rodinám v obci Alekšince, v okrese Nitra a v meste Leopoldov. Sú rodiny, ktoré si zaslúžia našu pomoc a preto im pomáhame.

A medzi také rodiny patrí aj rodina v Alekšinciach, ktorej pomáhame pravidelne každý mesiac a v ktorej babka zodpovedne vychováva dve vnúčatá. A pomáhať budeme aj naďalej.

V Leopoldove pomáhame mladej mamičke, ktorá vychováva Elišku. Príbeh malej Elišky je žiaľ, ukážkou toho, ako (ne)funguje naše zdravotníctvo, aj napriek tomu, že súčasný systém je postavený na povinných zdravotných odvodoch.

Nápravu zabezpečíme aj v tejto oblasti. Zdravie Slovákov bude na prvom mieste a nebude tovarom, s ktorým budú kupčiť finančné skupiny na úkor bežných ľudí.

Sme presvedčení o tom, že zdravie nie je tovar a našu ľudia majú právo, ak vytvárajú svojou prácou hodnoty, na zdravotnú starostlivosť hodnú 21. storočia. A aj preto budeme požadovať prijatie ústavného zákona, aby povinné zdravotné odvody Slovákov putovali do štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá bude poskytovať povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom za súčasného fungovania súkromných zdravotných poisťovní poskytujúcich doplnkové zdravotné poistenie na základe dobrovoľného pripoistenia.

programových téz Slovenského Hnutia Obrody vyberáme:

Ako súčasť protikorupčných opatrení budeme presadzovať zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov zdravotníckych zariadení a poisťovní či zavedenie kontrolných rád v nemocniciach so spoluúčasťou zamestnancov.

Budeme presadzovať existenciu jednej štátnej zdravotnej poisťovne poskytujúcej povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom za súčasného fungovania súkromných zdravotných poisťovní poskytujúcich doplnkové zdravotné poistenie na základe dobrovoľného pripoistenia.

Zastavíme privatizáciu nemocníc a polikliník.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds