Stanovisko Slovenského Hnutia Obrody k členstvu Slovenskej republiky v EÚ

Slovenské Hnutie Obrody si plne uvedomuje dôležitosť spolupráce medzi jednotlivými európskymi štátmi, ale je zásadne proti odovzdávaniu kompetencií národných štátov do rúk nikým nevolenej Európskej komisie.

Súčasné nastavenie politiky Európskej únie spôsobuje prudký nárast negatív pre jednotlivé národné členské štáty, ktoré vysoko prevyšujú pozitíva, ako sú voľný pohyb osôb, tovarov a služieb.

Slovenská republika je momentálne kolóniou väčších európskych štátov, ktorej hrozí nanútené prerozdelenie ilegálnych migrantov a s tým spojený nárast kriminality, či hrozba teroristických útokov.

Snahy o centralizáciu Európskej únie, stratu kompetencií v daňovej, migračnej či zahraničnej politike, ale aj nespravodlivé kolektívne zadlžovanie jednotlivých členských štátov vnímame ako vážny obrat v pôvodnom nastavení fungovania Európskej únie, ktorý je pre Slovenskú republiku neprijateľný.

Riešenie na vnútroštátnej úrovni vidíme v okamžitom naštartovaní jednotlivých procesov smerujúcich k maximálnej možnej potravinovej, ekonomickej a výrobnej sebestačnosti Slovenskej republiky.

Riešenie na zahraničnej úrovni vidíme v rozvíjaní vzájomných vzťahov s jednotlivými členskými štátmi, ktoré vnímajú súčasné smerovanie Európskej únie rovnako negatívne ako my, a vo vytváraní spoločného tlaku na pôvodné nastavenie Európskej únie. V každom ohľade presadzujeme spoluprácu medzi jednotlivými národnými štátmi na báze rovného s rovným!

Ak bude tento spoločný tlak zo strany Európskej komisie ignorovaný a potláčaný, budeme presadzovať vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie.

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody, Martin, 19. september 2021

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds