Štefan Polačik: Chceme a budeme viesť našu vlasť slovenskou cestou

Slovenské Hnutie Obrody je občianske združenie s bohatou históriou a množstvom aktivít. Už tento mesiac, 24. mája, oslávime 15 rokov úspešnej existencie. No nielen existencie , ale hlavne 15 rokov aktivít pre vás a Slovensko. Za ten čas sa nám podarilo pod vedením Róberta Šveca, vytvoriť aj niekoľko veľmi úspešných projektov, vďaka ktorým neustále napredujeme a dokonca naše projekty sa stali inšpiráciou aj pre niektoré iné subjekty, ktoré pôsobia na Slovensku.                                                  

Jedným z nich je aj sociálny projekt Staráme sa, ktorý funguje už 9. rok a vďaka ktorému sa nám podarilo pomôcť mnohým slovenským rodinám. Poctivou a tvrdou prácou sa nám podarilo ešte viac. Začali sme cez náš projekt spájať ľudí. Ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhých. Ľudí, ktorí často sami nežijú v luxuse, no aj tak sa spolu s nami zapoja do pomoci tým, ktorí to potrebujú. A tak spolu búrame všeobecný názor o Slovákoch, že sme národ ľahostajný, národ sebecký. Nie, nie  sme!

Ďalší úspešný projekt nášho hnutia má charakteristický názov Nebuď sviňa! Je to ekologický projekt, v ktorom v rámci svojich možností likvidujeme čierne skládky a samozrejme sa  snažíme vplývať na ľahostajnejších ľudí, aby si vážili prírodu a pristupovali zodpovedne k jej ochrane, pretože aj to odpočívadlo na diaľnici, kde zastavíme oddýchnuť si, aj les, kam sa vyberieme na prechádzku, aj jarok vedľa cesty, je tiež náš domov. A my síce máme právo na domov, no z toho nám vyplýva aj povinnosť ochraňovať ho. Projekt Nebuď sviňa! funguje už 11. rok.

Hrdý som aj naše noviny Právo Národa, ktoré sme začali vydávať ešte pred vznikom SHO. Prvé číslo vyšlo 18. apríla 2001. Na Slovensku nie je organizácia nášho typu, ktorá by dokázala pravidelne 18 rokov vydávať kvalitné noviny. Slovenskému Hnutiu Obrody sa to podarilo a darí.   

Štefan Polačik a Róbert Švec

Z pozície občianskeho združenia sa nám podarilo a stále sa nám darí robiť veľa práce pre spoločnosť. Za nás vravia činy, nie sľuby. No chceme viac! Po 15 rokoch občianskeho aktivizmu, nastal čas, posunúť sa ďalej. Chceme vám slúžiť aj v pozíciách volených zástupcov v NR SR, aby sme tak mali šancu reálne napĺňať naše myšlienky a dlhodobé vízie.

Som nesmierne hrdý , že to, čo sme si zaumienili, sa nám podarilo splniť. Hoci to bola cesta náročná, a mnoho našich neprajníkov vravelo, že pokiaľ nemáme za sebou oligarchov alebo spriaznených politikov, tak sa nám to nepodarí, môžem hrdo vyhlásiť, že sme splnili všetky zákonné podmienky a 16. apríla sme podali návrh na registráciu politického hnutia s názvom Slovenské Hnutie Obrody.      

Naším cieľom je ponúknuť Slovákom alternatívu voči stranám, ktoré sa tvária vlastenecky a s kvalitným proslovenským programom viesť Slovensko správnou cestou, slovenskou cestou. Robiť politiku vlasteneckú, národnú, bez extrémov a nezodpovednosti. Máme množstvo podnetov, nápadov, aj priamo od ľudí z terénu. No uvedomujúc si, že nikto nemá patent na rozum, sme otvorení spolupráci s každým, komu ide o Slovensko a podporíme všetky myšlienky, ktoré pomôžu zlepšiť životné podmienky občanov Slovenskej republiky.

Preto vás vyzývam, priatelia. Ak vám nie je ľahostajný osud našej vlasti a chcete prispieť, či už svojou aktivitou alebo skúsenosťami k tomu, aby Slovensko išlo po slovenskej ceste, pridajte sa k nám. K nám, mladým a odhodlaným vlastencom, za ktorými sú už reálne skutky a činy.

Autor: Štefan Polačik

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds