Video. Veľká noc 2020: Posolstvo Róberta Šveca nášmu národu a štátu

Drahé Slovenky a drahí Slováci. Prajem vám požehnané, pokojné a radostné veľkonočné sviatky.

Načerpajte dostatok síl, najmä duchovných, do ďalšieho obdobia v roku, ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi náročné, ale my ho spoločne zvládneme.

Musíme ho zvládnuť, pretože dejiny a naši potomkovia sa už dnes na nás pozerajú a očakávajú, že tak, ako naši predkovia zvládli rany osudu, tak aj my v tieto dni prekonáme všetky prekážky.

Boh vám žehnaj, Boh žehnaj našej vlasti.

Pozrite si aj videoposolstvo Róberta Šveca k veľkonočným sviatkom:

 

Počas tohtoročnej Veľkej noci, si veľká časť Slovákov uvedomí, že život je aj o inom ako len o hmotných statkoch. Pevne v to veríme. Zdroj fotky: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds